Glibc 2.1, hela po-filen.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-09 00:06:47

> msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
> msgstr "\t%s [-n nät-id]* [-o utfil] [infil]\n"

"nätid" tycker jag. (Kortform av "nätidentitet", som definitvt skall
skrivas ihop på vanligt sätt.)

> msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
> msgstr "\tUniversell adresses (%u)\n"

"Universella adresser" blir nog bättre.

> "%15ld cache hits on positive entries\n"
> "%15ld cache träffar för positiva poster\n"

"cache-träffar"

> "%15ld cache hits on negative entries\n"
> "%15ld cache träffar för negativa poster\n"

d:o

> "%15ld cache misses on positive entries\n"
> "%15ld cache missar för positiva poster\n"

Och "cache-missar"

> "%15ld cache misses on negative entries\n"
> "%15ld cache missar för negativa poster\n"

d:o

> "%15s check /etc/%s for changes\n"
> "%15s kolla /etc/%s för ändringar\n"

Lite väl talspråksaktigt med "kolla" kanske? "Kontrollera",
"kollationera", eller bara "se"?

> msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
> msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT parametern kräver ett värde"

Om du vänder på det "parameter till ARGP_HELP_FMT kräver ett värde"
flyter det bättre.

> msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
> msgstr "%.*s: Okänd ARGP_HELP_FMT parameter"

Samma trick blir bra här.

> msgid "%s in ruleless zone"
> msgstr "%s i zon utan regel"

Är det inte plural? "utan regler"?

> msgid "%s: unable to open "
> msgstr "%s: kan inte öppna"

Du har nog tappat ett mellanslag på slutet där.

> msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
> msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten har tagits ned"

Vore det inte en fördel att byta ut "har tagits ner" mot "stängts"?

> msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
> msgstr "Kan inte ange net-id flaggan tillsammans med inetd flaggan!\n"

"netid" igen.

> msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
> msgstr "Kan inte ange net-id flaggan utan TIRPC!\n"

Och igen.

> #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
> msgid "Child exited"
> msgstr "Barnstatus ändrad"

Men, men....

> msgid "Connection reset by peer"
> msgstr "Förbindelse borttagen av kommunikationspartnern"

Räcker det inte med "partnern".

> msgid "Connection timed out"
> msgstr "Förbindelsens tid tog slut"

Jag har efter en tids användande insett att det där kanske inte är en
så perfekt översättning. Det engelska uttrycket mina tankar till att
den har väntat länge men inte fått svar och därför givit upp. Det
svenska uttrycket säger mig däremot att en (i förväg uppsatt)
tidsgräns uppnåddes och att förbindelsen därför avbröts. Och det är
ju inte riktigt samma sak. (Och inte rätt heller.)

Något jättebra alternativ har jag inte. Men bara "Förbindelsen tog
slut" skulla jag tycka var bättre.

> msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
> msgstr "Skapa C huvudfil NAMN innehållande symboldefinitioner"

"Skapa huvudfil NAMN för C innehållande symboldefinitioner" kanske är
smidigare?

> msgid "Create simple DB database from textual input."
> msgstr "Skapa enkel DB-databas från textdata"

Punkt på slutet.

> msgid "Default Access rights :\n"
> msgstr "Standard acessrättigheter :\n"

"åtkomsträttigheter"?

Jag återkommer i senare brev med fler kommentarer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.