Presentation och undringar

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-08 23:20:08

Fredrik Liljegren tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> När jag läst om gnus översättningsprojekt har jag förstått det som
> att det både är instruktioner under körning och dokumentation runt
> omkring som skall översättas, men i alla hälsningsfiler, vad som
> arbetas på och listan över "attgöra" så finns bara po-filer.

Arbetet har väl koncentrerats där, någonstans skall man börja.  Vi har
dock lite då och då talat om annan dokumentation då.

Jag får väl ta på mig att jag varit slarvig att inte dokumentera detta
i "attgöra" o.dyl.  Jag skall försöka bättra mig.

Martin Wahlen tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Ja, jag har översatt delar av GNOME projektet (så mycket jag har tid till)
> även Tomas Ögren har hjälpt till med mycket. Följande har vi arbetat på

Som första steg kanske vi skulle reda ut vad som gäller för Gnome.  Ni
kan väl tala om vilka bitar som det är uppdelat i, så skall jag
uppdatera dokumentationen.

Vad mer har jag glömt att skriva upp?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.