Re: Recode 3.4l

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-12-30 21:15:20

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > > " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
> > > " -c, --colons      använd kolon istället för \" för trema tecken\n"
> > 
> > Bara "trema" väl? "Trema tecken" blir väl en upprepning? Och skall
> > det vara "tecken" med så skall det i varje fall skrivas samman.
> 
> S.A.O.L är lite otydlig här, men om jag läser den rätt så är trema själva
> punkterna, medans termatecken (ihopskrivet, naturligtvis) är tecknen med
> punkter.

Hmm, nu har jag också läst lite. Det verkar vara som "komma" och
"kommatecken". D.v.s. orden är praktiskt taget synonymer, men betonar
lite olika aspekter. Jag skulle fortfarande använt bara "trema" i det
här fallet, men jag får hålla med om att "trematecken" också är rätt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.