Re: gEdit första försöket

From: Fredrik Roubert (roubert_at_df.lth.se)
Date: 1998-11-09 16:22:08

On Mon, 9 Nov 1998, Göran Uddeborg wrote:

> Fredrik Roubert tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Vad menar författaren egentligen med "small and lightweight"? Är det inte
> > så att han menar "liten och enkel"? I så fall kan man ju skriva att:
> 
> Jag inte säga vad författaren avsåg, men "lightweight" i sådana här
> sammanhang brukar ofta avse att de inte belastar maskinen så mycket.
> På svenska har jag hört "tung" som i "tung applikation" som motsats,
> så "lätt" är nog bra. Om man bara säger "liten och lätt" så är dock
> risken att man associerar till lätt/enkel, och inte lätt/väger lite.

Humm, jag trodde att i "small and lightweight" så betydde small att den
inte hade så mycket funktioner och lightweight att den inte belastade
maskinen så mycket. På svenska alltså "liten och enkel" där liten betyder
att den inte belastar maskinen så mycket och enkel att den inte har så
många funktioner.

Fast jag har å andra sidan aldrig funderat så mycket över detta.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se      2:200/127.3@fidonet       222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr/ --==================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.