Re: gEdit första försöket

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-11-09 13:27:11

Fredrik Roubert tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Vad menar författaren egentligen med "small and lightweight"? Är det inte
> så att han menar "liten och enkel"? I så fall kan man ju skriva att:

Jag inte säga vad författaren avsåg, men "lightweight" i sådana här
sammanhang brukar ofta avse att de inte belastar maskinen så mycket.
På svenska har jag hört "tung" som i "tung applikation" som motsats,
så "lätt" är nog bra.  Om man bara säger "liten och lätt" så är dock
risken att man associerar till lätt/enkel, och inte lätt/väger lite.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.