M4 1.4d

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-06-25 23:43:17

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Hur som helst så är dessa meddelanden exakt likadana som tidigare, men
> de har nog aldrig varit i detta forum.

Har de inte det? Jag tycker jag känner igen det lite. Har vi inte
t.ex. diskuterat vad man skulle översätta "undivert" med någon gång?

Men det spelar kanske inte så stor roll. Jag tar en titt igen.

> #: src/builtin.c:608 src/builtin.c:671 src/builtin.c:1188 src/builtin.c:1212
> #, c-format
> msgid "Undefined name %s"
> msgstr "Odefinierat namn \"%s\""

Det är inte ett misstag att du lagt till citationstecken här? Det
finns inget motsvarande i orginalet. Men lite beroende på
sammanhanget kan det tänkas vara vettigt, och det finns andra snarlika
meddelanden som har med det.

Så jag vet inte om det var avsiktligt eller ej, därför frågar jag. Om
det var för att få mer enhetligt, har du tipsat författaren om att han
kanske också skulle göra det?

> #: src/builtin.c:1573 src/builtin.c:1646
> #, c-format
> msgid "Error matching regular expression `%s'"
> msgstr "Reguljäruttrycket \"%s\" matchar inte"

Är det samma sak verkligen? Jag skulle trott att det engelska betydde
att matchningsmaskineriet hade stött på något (internt) fel när det
försökte matcha %s.

Men jag har inte hämtat koden för att kolla.

> #: src/m4.c:106
> msgid "ERROR: Stack overflow. (Infinite define recursion?)"
> msgstr "FEL: Stacken flödar över. (Oändlig rekursion?)"

Det KANSKE är farligt att utelämna "define" här. Det KANSKE inte är
uppenbart. "Oändlig define-rekursion" eller "Oändlig
definitionsrekursion" kanske undviker missförstånd.

> " -Q, --quiet, --silent    suppress some warnings for builtins\n"
> " -Q, --quiet, --silent    undertryck vissa varningar för inbyggda makron\n"

Är "för" egentligen riktigt rätt här? Vore inte "om" bättre? Det är
ju inte själva makrot man varnar för.

> " -L, --nesting-limit=NUMBER  change artificial nesting limit\n"
> " -L, --nesting-limit=NUMMER  ändra artificiell nästningsnivå\n"

ANTAL väl?

> "Frozen state files:\n"
> " -F, --freeze-state=FILE   produce a frozen state on FILE at end\n"
> " -R, --reload-state=FILE   reload a frozen state from FILE at start\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Frysta tillståndsfiler:\n"
> " -F, --freeze-state=FIL    spara fryst tillstånd i slutet på FIL\n"
> " -R, --reload-state=FIL    läs fryst tillstånd från början av FIL\n"

Eh, det handlar väl inte av slutet respektive början av filen. Det
handlar väl om att man sparar/läser filen i slutet respektive början
av körningen.

 " -F, --freeze-state=FIL    spara fryst tillstånd på FIL i slutet\n"
 " -R, --reload-state=FIL    läs fryst tillstånd från FIL i början\n"

Eller något sådant kanske.

> " -l, --arglength=NUM     restrict macro tracing size\n"
> " -l, --arglength=NUMMER    begränsa makrospårningsstorleken\n"

ANTAL, gissar jag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.