Re: po-fil för LyX

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-11-23 16:23:34

> On Wed, 12 Nov 1997, Jan D. wrote:
> 
> >  #: src/buffer.C:1153
> >  msgid "Error: Cannot open temporary file:"
> > G msgstr "Fel: Kan inte öppna tillfällig fil:"
> > N msgstr "Fel: Kan inte öppna temporär fil:"
> 
> Rent av "temporärfil" kanske? Eller bestämd form.
> Annars är väl betydelsen densamma för tillfällig - temporär? 

Betydelsen är nog samma, dock tycker jag temporärfil verkar bäst,
då det är ett substantiv.

> Jag skulle gärna vilja veta hur svenska typografer betecknar "Floats" - en
> tabell, figur e.dyl. som inte är bunden till en exakt position i texten
> utan kan hamna på en närliggande sida eller klumpas ihop med andra figurer
> längre fram i boken/artikeln/...
> "Flytningar" låter t.ex. inte alls bra! ;) Jag kör med "Svävande figur"
> etc för närvarande, i brist på bättre vetande.

Flytande stycken är det enda jag kan komma på att jag hört. Om det är
speciellt vedertaget vet jag inte (knappast).

> Heter det "kolumn" eller "kolonn" i tabeller förresten? (Jag kör med kolumn
> nu, men har en vag känsla av att mina gamla matematiklärare skulle muttra över
> det. ...det bör kanske tilläggas att LyX har både tabeller och matriser,
> det kanske är olika beteckningar i olika sammanhang :P)

Kolonn har jag för mig är specifikt för matematiska uttryck. Kolumn
är mer generellt och gäller för alla sorters tabeller.

> "Keymap" och "Character set" är också ett par sorgebarn. Det går att
> /beskriva/ det på svenska, men det skall få plats i en textruta i en dialog
> också. ;)

Tangentmappning resp. teckenuppsättning brukar jag använda, men de är
klart längre än engelskans motsvarighet. Inte mycket att göra åt.

> En annan sak är alla dessa knappar märkta "OK". Vad kör man med i svenska
> versioner av andra program/system. (MS, Apple...?) "OK" är väl tämligen
> internationellt förstås...

MS har i sina OS dialoger med knappar märkta OK och Cancel. På svenska
versioner blir det Ja och Nej.

> Säger man "ellipsis" om trenne punkter (...) på svenska med?

Möjligen ellips?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.