Re: po-fil för LyX

From: Joacim Persson (sp2joap1_at_ida.his.se)
Date: 1997-11-14 06:34:31

On Wed, 12 Nov 1997, Jan D. wrote:

>  #: src/LyXAction.C:538
>  msgid "Go one char back"
> G msgstr "Gå en bokstav tillbaka"
> N msgstr "Gå en bokstav bakåt"
>  
> Stämmer bättre med "Gå en bokstav framåt".

Dessutom kortare

> "näste" är väl småländska? :-)

Norska! "neste"
Jag utgick från en norsk po-fil, det lyser väl igenom här och där. ;)
Den po-fil jag jobbar med nu skiljer sig en hel del från det där första
utkastet, som väl är. ("lisensen" ...iiik! Jag har dock ingen förklaring
till hur "og" kunde bli "ock" ;)

Jag har en del pyssel med att lägga upp snabbvalsknappar för svenska menyer
och dialogrutor (även snabbvalen hamnar i po-filen). När jag fått det att
fungera skickar jag en fräshare version för granskning under era argusögon.


> Rent allmänt föredrar jag läge framför mod.

Det tror jag att jag köper med.

>  #: src/buffer.C:1153
>  msgid "Error: Cannot open temporary file:"
> G msgstr "Fel: Kan inte öppna tillfällig fil:"
> N msgstr "Fel: Kan inte öppna temporär fil:"

Rent av "temporärfil" kanske? Eller bestämd form.
Annars är väl betydelsen densamma för tillfällig - temporär? 

Jag skulle gärna vilja veta hur svenska typografer betecknar "Floats" - en
tabell, figur e.dyl. som inte är bunden till en exakt position i texten
utan kan hamna på en närliggande sida eller klumpas ihop med andra figurer
längre fram i boken/artikeln/...
"Flytningar" låter t.ex. inte alls bra! ;) Jag kör med "Svävande figur"
etc för närvarande, i brist på bättre vetande.

Heter det "kolumn" eller "kolonn" i tabeller förresten? (Jag kör med kolumn
nu, men har en vag känsla av att mina gamla matematiklärare skulle muttra över
det. ...det bör kanske tilläggas att LyX har både tabeller och matriser,
det kanske är olika beteckningar i olika sammanhang :P)

"Keymap" och "Character set" är också ett par sorgebarn. Det går att
/beskriva/ det på svenska, men det skall få plats i en textruta i en dialog
också. ;)

En annan sak är alla dessa knappar märkta "OK". Vad kör man med i svenska
versioner av andra program/system. (MS, Apple...?) "OK" är väl tämligen
internationellt förstås...

Säger man "ellipsis" om trenne punkter (...) på svenska med?

Joacim
-
With both feet on the ground, you won't get very far.
        -- Loesje

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.