Re: gcal 2.40

From: David (cl2david_at_cling.gu.se)
Date: 1997-05-26 11:58:29

>> Jag stötte t.ex. på
>> 
>> Bolaget har länge kritiserats för att sätta för höga hyror. Man har
>> nu ko INL
>> 
>> vilket påminde mig om att vi t.ex. sätter hyror, priser, mål och
>> annat. Om man bläddrar vidare hittar man bland annat
>> 
>> även om förmånsskattekommittén velat sätta summan till 500 kr.
>> 
>> och om man tycker att DN är fattig på exempel så finns det andra
>> textmassor i huvudmenyn.
>> 

JL> Ska jag dra slutsatsen att du tycker det är ok att använda "sätta"
JL> och säga

JL> "Sätt höjden på textgrafiken för månens fas"?

Ja.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.