Re: libc och signaler

christian.sunesson_at_abc.se
Date: 1997-05-02 00:46:44

On Thu, 1 May 1997, Jan D. wrote:

> > SIGSTOP och SIGCONT används ju för att stanna processer och låta dem komma
> > in senare. Kanske vore "SIGSTOP - process uppehållen" bra ?
> 
> Det vore kanske en bra idé att visa signalnamnet också i vissa fall

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.