Re: Ny gettext, 0.10.27

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-02 19:45:39

>      Sender:   Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
> 
> (Förkortas inte "istället för" med "isf", eller "is.f." om man vill
> ha med punker, inte "i.st.f." Själv skirver jag alltid "isf")

"isf" var då nytt för mig, det har jag aldrig sett förut.  Enligt näst
senaste upplagan av SAOL så förkortas det "i st.f.".  Observera att
det inte är någon punkt efter "i".  Det ordet är ju inte förkortat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.