Gläje och undran

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-02-28 11:04:06

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: Gläje och undran
   Date:   Fri, 28 Feb 1997 11:04:06 +0100 (MET)
   ------

Hej,
hoppas jag inte stör er allt för mycket i ert arbete.
Men jag vill uttrycka min otroliga glädje över att ls och alla andra kommandon
i fileutils äntligen pratar svenska.

Jag har precis upptäckt denna förmåga och att ni ligger bakom den. Kanon.

Men jag har också ett par frågor.

För det första: I ABOUT-NLS står det att 15 GNU-paket är försvenskade, men jag
kan inte hitta mer än ett par tre stycken som verkligen är det; det vill säga
där de filer man kan ladda hem verkligen innehåller försvenskningar.. Hur kommer
sig det? Finns det något sätt att göra dem svenska ändå.

För det andra undrar jag om ni behöver någon hjälp i framtiden? Jag är en
mycket aktiv linuxanvändare. Skriver en svensk handbok om Linux. Är både
tekniker och humanist (doktorand i idehistoria), verksam som journalist och
författare.
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.