gcal 2.30, slutknorr

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-02-18 22:58:37

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: gcal 2.30, slutknorr
   Date:   Tue, 18 Feb 1997 22:58:37 +0100
   ------

Nu har jag gjort de (förhoppningsvis) sista ändringarna i gcal 2.30.
Nedan följer listan med ändringar. Eftersom det bara rör sig om ett fåtal 
ändringar skickar jag inte med hela filen den här gången.

/Johan

Jämförelse av översättningar av gcal 2.30.

Gamla översättningen gjord: 97-01-25 18:31
Nya översättningen gjord:  97-02-16 21:50

ENG: engelska originalet
GSV: gamla svenska översättningen
NSV: nya svenska översättningen

ENG: "Mail from \\`%s' (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
GSV: "Post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
NSV: "E-post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"

ENG: "     Pass output thru external `%s' pager"
GSV: "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-paginerare"
NSV: "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-sidvisare"

ENG: "     Pass output thru simple internal pager"
GSV: "     Skicka utdata genom en enkel intern paginerare"
NSV: "     Skicka utdata genom en enkel intern sidvisare"

ENG: "     Set EXIT status of program to 127 on --help, --version etc."
GSV: "     Sätt programmets EXIT-status till 127 vid --help, --version osv."
NSV: "     Sätt programmets slutstatus till 127 vid --help, --version osv."

ENG: "%sp = Simple pager; "
GSV: "%sp = Enkel paginerare; "
NSV: "%sp = Enkel sidvisare; "

Eftersom jag tog bort några ord på slutet, stuvade jag om lite så 
att raderna blir ungefär lika långa.

ENG: "This software doesn't claim completeness, correctness or usability."
GSV: "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, riktighet eller användbarhet."
NSV: "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, korrekthet eller"

ENG: "On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
GSV: "Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (direkt"
NSV: "användbarhet. Av principiella skäl är jag inte ansvarig för"

ENG: "or explicit), which result from using or handling my software."
GSV: "eller indirekt), som användandet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"
NSV: "NÅGON skada eller förlust (direkt eller indirekt), som användandet"

ENG: "If you use this software, you agree without any exception to this"
GSV: "Om du använder detta program, accepterar du utan undantag detta"
NSV: "eller handhavandet av mitt program gett upphov till. Om du använder"

ENG: "agreement, which binds you LEGALLY !!"
GSV: "avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"
NSV: "detta program, accepterar du utan undantag detta avtal!!"

ENG: "NULL argument"
GSV: "NOLL-argument"
NSV: "NULL-argument"

ENG: "NULL parameter"
GSV: "NOLL-parameter"
NSV: "NULL-parameter"

Här är det bara ett skräptecken som tagits bort.
ENG: "shift value `%s' is invalid"
GSV: "skiftvärdet \"%s\" är felaktigt"
NSV: "skiftvärdet \"%s\" är felaktigt"

ENG: "%s: no regular file\n"
GSV: "%s: ingen reguljär fil\n"
NSV: "%s: ingen normal fil\n"

============================Slut på jämförelse=================================

=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.