Re: gcal 2.30, andra versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-02-03 18:31:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: gcal 2.30, andra versionen
   Date:   Mon, 3 Feb 1997 18:31:22 +0100
   ------

>> >JL> msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
>> >JL> msgstr "avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"
>> >
>> >Suck. Enligt svensk lag finns inte den typen av avtal på
>> >konsumentmarknaden, så översättningen är osann. Möjligen gäller det i
>> >amerikansk rätt, de verkar ju ha pippi på den här typen av klausuler.
>> >Och vilken engelska: "agree [...] to this agreement".
>>
>> Hur bör jag göra då? Ska jag ändra lydelsen?
>
>Jag tycker du kan stryka det som står efter ,.

Hmm, ja det är väl en ok lösning.


>> #. !USE_DE
>> #: src/gcal.c:2674
>> #, c-format
>> msgid "Mail from \\`%s' (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
>> msgstr "Post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
>
>Mail ska visst heta Epost enl. någon myndighet.

E-post tom. Jag ändrar.

>> #: src/help.c:1414
>> #, c-format
>> msgid "     Pass output thru external `%s' pager"
>> msgstr "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-paginerare"
>
>Paginerare är förvisso svenska, men skulle ändå vilja föreslå sidvisare.
>Ditto på andra ställen.

Det var ett av de ord jag inte kom på någon bra översättning av.
Jag använder sidvisare.

>
>> #: src/help.c:1658
>> msgid "     Set EXIT status of program to 127 on --help, --version
>>etc."
>> msgstr "     Sätt programmets EXIT-status till 127 vid --help,
>>--version osv."
>>
>
>slutstatus?

Ja, varför inte.

>> #. !USE_DE
>> #: src/help.c:2275
>> msgid "This software doesn't claim completeness, correctness or usability."
>> msgstr "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, riktighet
>>eller användbarhet."
>
>riktighet -> korrekthet?

Låter bättre.

>#. !USE_DE
>#: src/regexp.c:239
>msgid "NULL argument"
>msgstr "NOLL-argument"
>
>Jag tycker NULL borde stå kvar oöversatt. NOLL ger inte mig kopplingen
>till NULL. Finns på ett ställe till.

Hmm, ja det skulle jag väl kunna köpa.


>> #. !USE_DE
>> #: src/gcal2txt.c:519 src/txt2gcal.c:521
>> #, c-format
>> msgid "%s: no regular file\n"
>> msgstr "%s: ingen reguljär fil\n"
>
>"normal fil" står det i ordlistan.

Hoppsan, det har du rätt i.

=============================================================================
Johan Linde           |      Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |      Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.