Re: gcal 2.30, andra versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-02-03 12:57:30

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: gcal 2.30, andra versionen
   Date:   Mon, 3 Feb 1997 12:57:30 +0100 (MET)
   ------

Hej.

Jag har gått igenom hela filen, det mesta är bra. Några få synpunkter
bara.


> >JL> msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
> >JL> msgstr "avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"
> >
> >Suck. Enligt svensk lag finns inte den typen av avtal på
> >konsumentmarknaden, så översättningen är osann. Möjligen gäller det i
> >amerikansk rätt, de verkar ju ha pippi på den här typen av klausuler.
> >Och vilken engelska: "agree [...] to this agreement".
> 
> Hur bör jag göra då? Ska jag ändra lydelsen?

Jag tycker du kan stryka det som står efter ,.

> #. !USE_DE
> #: src/gcal.c:2674
> #, c-format
> msgid "Mail from \\`%s' (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
> msgstr "Post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"

Mail ska visst heta Epost enl. någon myndighet.

> #: src/help.c:1414
> #, c-format
> msgid "     Pass output thru external `%s' pager"
> msgstr "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-paginerare"

Paginerare är förvisso svenska, men skulle ändå vilja föreslå sidvisare.
Ditto på andra ställen.


> #: src/help.c:1658
> msgid "     Set EXIT status of program to 127 on --help, --version etc."
> msgstr "     Sätt programmets EXIT-status till 127 vid --help, --version osv."
> 

slutstatus?

> #. !USE_DE
> #: src/help.c:2275
> msgid "This software doesn't claim completeness, correctness or usability.."
> msgstr "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, riktighet eller användbarhet."

riktighet -> korrekthet?

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:239
msgid "NULL argument"
msgstr "NOLL-argument"

Jag tycker NULL borde stå kvar oöversatt. NOLL ger inte mig kopplingen
till NULL. Finns på ett ställe till.

> #, c-format
> msgid "shift value `%s' is invalid"
> msgstr "skiftvärdet \"%s\" är felaktigt"

Det finns ett kontrolltecken (delete) i din sträng just före \".

> #. !USE_DE
> #: src/gcal2txt.c:519 src/txt2gcal.c:521
> #, c-format
> msgid "%s: no regular file\n"
> msgstr "%s: ingen reguljär fil\n"

"normal fil" står det i ordlistan.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.