Re: flex, andra versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-28 11:19:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: flex, andra versionen
   Date:   Thu, 28 Nov 1996 11:19:46 +0100
   ------

>   ------
>> #: dfa.c:990
>> msgid "consistency check failed in symfollowset"
>> msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i symfollowset"
>
>Betyder consistency verkligen konsistens? (Jag har inget lexikon här, och
>blev plötsligt väldigt osäker.)
>

Jodå, det betyder det. Iofs kan man kanske hitta ett bättre ord.

>> #: main.c:571
>> msgid " %d sets of reallocations needed\n"
>> msgstr " %d uppsättningar med återallokeringar krävdes\n"
>
>Betyder reallocations verkligen återallokeringar och inte omallokeringar?
>(Jag menar att "åter" betyder att man gör det en gång till, och att "om"
>betyder att man ändrar i det man redan gjort.)
>

Ja, kanske det. Jag vet inte riktigt.

>> #: main.c:924
>> msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
>> msgstr "Regler för variabel efterföljande kontext medför en väsentlig
>>prestandaförlust\n"
>
>Är det inte mer naturligt att kalla det för "varierbar efterföljande
>kontext"?
>

Låter onekligen bättre. Jag ska kolla exakt hur det används innan jag
bestämmer mig.

>> #: main.c:1148
>> msgid "\t-B generate batch scanner (opposite of -I)\n"
>> msgstr "\t-B skapa en icke interaktiv scanner (motsatsen till -I)\n"
>
>Jag tycker att det borde heta "icke-interaktiv". Annars tror jag att man
>kan betrakta ordet batchkörning som ganska vedertaget i svenska. (Vad
>säger man annars?)

Nu börjar det bli många bud på översättningar. Själv tycker jag alla är
acceptabla.

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.