Tillägg till FAQ för R20_PC och R20_DATAKOMM

1. Vad är UART? Vad skiljer de olika modellerna åt?

UART kallas den IC-krets som har hand om dina seriella portar.

UART FIFO Max bps Anmärkningar
8250 NEJ 56K Den första som användes av IBM. LÅNGSAM
8250A NEJ 56K Buggfixad 8250. Nytt register som identifierade 8250A tillagt.
16450 NEJ 56K Uppsnabbad 8250A. Trots angiven max bps kan den utan problem köras snabbare. Kan ej skiljas från 8250A via mjukvara
16C451 NEJ 56K CMOS-variant av 16450.
16550 JA Återkallad, då FIFOn ej fungerade.
16550A, 16550AF, 16550AFN 16 B 256K Inga dokumenterade skillnader finns, bokstäverna representerar antagligen kvalitetsklasser och kapslingstyp.
WD16550 16 B 256K Western Digital's 16550 är rapporterad ha problem med FIFO vid <= 2400 bps.
16C551 16 B 256K CMOS-variant av 16550AF.
16C552 2st 16C551 på samma chip.
16C554 4 st 16C551 på samma chip.
82510 4 B ? Liten krets från Intel, ofta använd i bärbara datorer. Emulerar 16450.
16650 32 B 460,8K On-chip flow control. Emulerar vid start 16550, dock inte helt korrekt.
ComBic 1 KB ? On-chip flow control. Emulerar en 16550 men använder ändå sin 1kb FIFO-buffert

Om du får en massa CRC-fel vid överföringar, försök låsa din serieport till en lägre hastighet (görs i fossil-drivrutinen eller i terminal- programmet). Om du har en UART som inte har FIFO-buffert (first-in- first-out) så hjälper det att skaffa en sådan.

2. KÄLLA

SIOREF.TXT av Raymond L. Gwinn. Distribueras tillsammans med SIO-paketet.
Tillbaka till FAQ-sidan
Peter Karlsson / $Date: 1999/07/29 18:57:29 $