Re: gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-06 16:07:44

sön 2002-01-06 klockan 13.28 skrev Jörgen Tegnér:
> > > > msgid "Iteratively recalculate to find a target value"
> > > > msgstr "Upprepa beräkningar för att hitta en målvärde"
> > >
> > > "ett målvärde" ska det vara.
> > 
> > Naturligtvis. Tack.
> > 
> > 
> > > > #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:114 src/workbook-control-gui.c:2855
> > > > msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
> > > > msgstr ""
> > > > "Upprepa beräkningar med vissa restriktioner för att närma sig ett målvärde"
> > >
> > > Om man skriver "stegvis komma fram till" slipper man använda 'sig'.
> > 
> > Utmärkt! Den kör vi på. Tack!
> 
> Ett kortare alternativ kan vara
> Iterera mot ett målvärde
> resp
> Iterera under bivillkor mot ett målvärde

Bra förslag! Jag ändrar till dessa. Du ska ha stort tack! Ny fil finns
på http://www.menthos.com/po/gnome/gnumeric.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.