Re: gnumeric

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-08 23:38:36

Här kommer fler kommentarer:

> #: src/formats.c:308
> msgid "Falkland Islands pound"
> msgstr "Falkslandspund"

Falklandspund.


> #: src/functions/fn-database.c:1042
> msgid ""
> "@FUNCTION=DSTDEVP\n"
> "@SYNTAX=DSTDEVP(database,field,criteria)\n"
> "@DESCRIPTION=DSTDEVP function returns the standard deviation of a population "
> "based on the entire populations. The populations consists of numbers that "
> "match conditions specified. \n"
> msgstr ""
> "@FUNCTION=DSTDEVP\n"
> "@SYNTAX=DSTDEVP(databas;fält;kriterium)\n"
> "Funktionen DSTDDEVP returnerar en skattning av standardavvikelsen av en \n"
> "population. Populationen består av värden som överensstämmer med de villkor\n"
> "som angivits.\n"

Här kommer det \n på många fler ställen i översättningen än vad som
verkar användas i originalet.  Ska det vara så?


> #: src/functions/fn-database.c:1248
> msgid ""
> "@FUNCTION=DVARP\n"
> "@SYNTAX=DVARP(database,field,criteria)\n"
> "@DESCRIPTION=DVARP function returns the variance of a population based on "
> "the entire populations. The populations consists of numbers that match "
> "conditions specified. \n"
> msgstr ""
> "@FUNCTION=DVARP\n"
> "@SYNTAX=DVARP(databas;fält;kriterium)\n"
> "@DESCRIPTION=Funktionen DVARP returnerar en skattning av variansen av ett \n"
> "stickprov. Stickprovet består av värden som överensstämmer med de villkor "
> "som \n"
> "angivits.\n"

Detta är det sista stycket med extra många \n.


> #: src/functions/fn-date.c:427
> msgid ""
> "@FUNCTION=NOW\n"
> "@SYNTAX=NOW ()\n"
> "@DESCRIPTION=NOW returns the serial number for the date and time at the time "
> "it is evaluated.\n"
> "Serial Numbers in Gnumeric are represented as follows:The integral part is "
> "the number of days since the 1st of January of 1900.  The decimal part "
> "represent the fraction of the day and is mapped into hour, minutes and "
> "seconds.\n"
> "For example: .0 represents the beginning of the day, and 0.5 represents "
> "noon.\n"
> "This function is Excel compatible. \n"
> "@EXAMPLES=\n"
> "NOW().\n"
> "\n"
> "@SEEALSO=TODAY"
> msgstr ""
> "@FUNCTION=NOW\n"
> "@SYNTAX=NOW ()\n"
> "@DESCRIPTION=NOW returnerar serienumret för datumet och klockslaget då "
> "uttrycket evalueras.\n"
> "Serienummer i Gnumeric representeras enligt följande: Heltalsdelen är det "
> "antal dagar som passerat sedan 1 januari 1900. Decimaldelen representerar "
> "hur stor del av dagen som passerat, och mappas i timme, minuter och "
> "sekunder.\n"
> "Till exempel: 0,0 representerar början av dagen, och 0,5 mitt på dagen.\n"
> "@EXAMPLES=\n"
> "NOW().\n"
> "\n"
> "@SEEALSO=NOW"

'mappa' borde bli 'avbilda' på svenska, och decimaldelen borde avbildas på
'timmar', minuter och sekunder.  (Fast det står ju konstigt nog 'hour'
i originalet.)


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.