Re: gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-02 14:41:55

tis 2002-01-01 klockan 22.31 skrev Tommy Pettersson:
> > msgid "Validate input with preset criteria"
> > msgstr "Validera indata med förinställda kriterium"
> 
> Ett kriterium, flera kriterier.

Visst. Tack!


> > #: src/analysis-tools.c:981
> > msgid ""
> > "/Mean/Standard Error/Median/Mode/Standard Deviation/Sample Variance/Kurtosis/"
> > "Skewness/Range/Minimum/Maximum/Sum/Count"
> > msgstr ""
> > "/Medelvärde/Standardfel/Median/Läge/Standardavvikelse/Provvarians/Kurtosis/"
> > "Skevhet/Intervall/Minimum/Maximum/Summa/Räkna"
> 
> Jag har aldrig använt det här programmet, så jag vet inte riktigt vad det
> gör, men med tanke på de andra termernas karaktär så undrar jag om inte
> 'Count' ska översättas med 'Antal' istället.

Jag har ändrat på alla ställen nu.


> > #: src/analysis-tools.c:2798
> > msgid "/Groups/Count/Sum/Average/Variance"
> > msgstr "/Grupper/Räkna/Summa/Medelvärde/Varians"
> 
> Samma: Count == Antal?

Mmm, kanske det.


> > #: src/analysis-tools.c:2987
> > msgid "/SUMMARY/Count/Sum/Average/Variance"
> > msgstr "/SAMMANFATTNING/Räkna/Summa/Average/Variance"
> 
> Samma: Count == Antal? Dessutom är inte 'Average' och 'Variance'
> översatta.

Hoppsan. Tack!


> > #: src/analysis-tools.c:3249
> > msgid "/Count/Sum/Average/Variance"
> > msgstr "/Räkna/Summa/Medelvärde/Varians"
> 
> Samma: Count == Antal?

Är ändrat.


> > #: src/dates.c:43
> > msgid "*Mar"
> > msgstr "*mar"
> 
> Enl. någon standard (som jag inte minns var jag läst nu) ska inte mars,
> juni och juli förkortas till tre bokstäver som de andra månaderna
> i svenskan. Hur brukar ni göra här på listan? Själv tycker jag (som
> du?) det är bättre att förkorta alla månaderna till tre bokstäver.

Detta har du rätt i. Enligt Svenska skrivregler, §138, s. 86:

 "Långa månadsnamn kan förkortas utan att tydligheten blir
 lidande. De normala förkortningarna är

  jan. febr.(feb.) aug. sept.(sep.) okt. nov. dec.

 Namnet maj skrivs alltid ut. Något skäl att förkorta de
 korta månadsnamnen mars, april, juni och juli finns normalt
 inte, utom i mycket speciella sammanhang som i stämplar
 eller på andra begränsade utrymmen. I sådana fall kan de
 tre första bokstäverna i varje månadsnamn användas."

Själv är jag inte riktigt säker på att det inte skulle vara nödvändigt
att korta ner det till tre bokstäver här, så jag låter det nog vara som
det är.


> > #: src/dialogs/autosave.glade.h:4
> > msgid "_minutes"
> > msgstr "_minut"
> 
> Ska det inte vara 'minuter'?

Detta är nog i sammanhanget "Automatically save every [ ]
_minutes"/"Spara automatiskt var [ ] _minut", så det ska nog vara som
det är.


> > #: src/dialogs/cell-format.glade.h:75
> > msgid "Shrin_k to fit"
> > msgstr "_Krymp till det passar"
> 
> Det ska nog vara 'tills' (sammandragning av "till dess").

Okej, jag ändrar.


> > #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2531
> > msgid "_Lambda:"
> > msgstr "_Lamba:"
> 
> 'Lamba' ska nog vara 'Lambda'.

Hoppsan. Tack!


> > #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3101
> > msgid ""
> > "There must be an equal number of entries for each variable in the regression."
> > msgstr "Det måste finnas samma antal poster för varje variabel i regressionen."
> 
> Här finns ingen msgstr!!

Jodå. :-)


> > #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4365
> > #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:5
> > msgid "Moving Average"
> > msgstr "Flytande medelvärde"
> 
> Här står det 'flytande medelvärde', men på de övriga ställena översätts
> 'Moving Average' till 'flyttande medelvärde'.

Jag ändrar till Görans förslag "rullande medelvärde".


> > #: src/dialogs/dialog-autoformat.c:76
> > msgid "West"
> > msgstr "Väst"
> 
> På andra ställen i filen används 'norr' och 'söder', och om det här
> vädersträcket förekommer tillsammans med dem borde det heta 'väster',
> eller så ska de andra heta 'nord' och 'syd'.

Jag ändrar till "Nord", "Syd", "Väst". Tack!


> > #: src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:208
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "This plugin depends on loader of type \"%s\".\n"
> > "Do you want to activate appropriate plugin together with this one?\n"
> > "(otherwise, plugin won't be loaded)"
> > msgstr ""
> > "Denna insticksmodul beror på inläsare av typen \"%s\".\n"
> > "Vill du aktivera lämplig insticksmodul tillsammans med denna?\n"
> > "(annars kommer insticksmodulen inte att läsas in)"
> 
> Byt 'beror på' till 'är beroende av' så blir det tydligare.

Okej, tack!


> > #: src/dialogs/dialog-solver.c:813
> > msgid ""
> > "Solver found an optimal solution. All constraints and optimality conditions "
> > "are satisfied.\n"
> > msgstr ""
> > "Lösaren hittade en optimal lösning. Alla restriktioner och "
> > "optimalitetsvillkor är uppfyllda.\n"
> 
> Är 'optimalitetsvillkor' här detsamma som normalt brukar kallas
> 'optimeringsvillkor'?

Vet inte, det kanske det är. Jag ändrar.

Du ska ha stort tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.