Re: gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-02 14:43:16

tis 2002-01-01 klockan 23.47 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: plugins/python/python.c:821
> > > > msgid "object must be callable"
> > > > msgstr "objektet måste vara anropningsbart"
> > >
> > > Jag kom på ordet 'anropbart' här, men jag kan inte argumentera för varför
> > > det skulle vara bättre (annat än att det är kortare).  Jag lyckas inte
> > > heller komma på några liknande konstruktioner för att jämföra om (-nings-)
> > > är att föredra eller inte.
> > 
> > Jag har tyvärr inte tillgång till en ordbok där jag befinner mig, så jag
> > vet inte vilken form som är korrekt. Någon som kan hjälpa?
> 
> SAOL verkar inte nämna vare sig det ena eller det andra.  Men den kan
> ju naturligtvis inte ta upp alla tänkbara sammansättningar.
> 
> Själv skulle jag nog skriva anropsbart.

Okej, jag ändrar. Ni ska ha stora tack båda två. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnumeric.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.