Re: gprof-2.11.sv.po

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-12-14 19:08:04

Christian Rose wrote:

> Här är översättningen av gprof. Kodproblemen jag hittade har jag inte 
> rapporterat än. Ta gärna en titt. Filen finns även på 
> http://www.menthos.com/po/tp/gprof-2.11.sv.po.
> 


> #: cg_print.c:59 hist.c:391
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "granularity: each sample hit covers %ld byte(s)"
> msgstr ""
> "\n"
> "granularitet: varje provträff täcker %ld byte"


Ersätta provträff med sampel eller stickprov?


 
> #: cg_print.c:570
> msgid ""
> "Index by function name\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Indexera efter funktionsnamn\n"
> "\n"


Det här är titeln på en tabell som skrivs ut.  Det borde vara "Indexerad 
...".


> #: gmon_io.c:117 gmon_io.c:233
> #, c-format
> msgid "%s: file `%s' has bad magic cookie\n"
> msgstr "%s: filen \"%s\" har en felaktig magisk kaka\n"


Har vi inte sagt magiskt tal/värde en gång?


 
> #: gmon_io.c:158
> #, c-format
> msgid "%s: %s: found bad tag %d (file corrupted?)\n"
> msgstr "%s: %s: hittade felaktig tagg %d (är filen skadad?)\n"


"felaktig markör" kanske.


> # Antar att "bins" är "binaries"? Eller?
> #
> #: gmon_io.c:299
> #, c-format
> msgid "%s: unexpected EOF after reading %d/%d bins\n"
> msgstr "%s: oväntat filslut efter läsning av %d/%d binärer\n"


Man brukar tala om "bins" i hashtabeller, det skulle kunna vara nåt sådant.



> #: gprof.c:396
> msgid "This program is free software.  This program has absolutely no warranty.\n"
> msgstr "Detta program är fri programvara. Detta program har ingen som helst granti.\n"


gAranti.


> 
> #: hist.c:174
> #, c-format
> msgid "%s: %s: unexpected EOF after reading %d of %d samples\n"
> msgstr "%s: %s: oväntat filslut efter läsning av %d av %d prov\n"


sampel, stickprov?



> 
> #: hist.c:401
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "Each sample counts as %g %s.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Varje prov räknas som %g %s.\n"


Dito.




	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.