Re: gettext-0.11-pre3 (96%, 6 untranslated)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-12-13 20:32:59

Christian Rose wrote:


> Jag kan hålla med. Menar du detta i mitt tidigare brev:
> 
> 
> 
>>>#: src/msgexec.c:380
>>>#, no-wrap
>>>msgid ""
>>>"Useful FILTER-OPTIONs when the FILTER is 'sed':\n"
>>>" -e, --expression=SCRIPT   add SCRIPT to the commands to be executed\n"
>>>" -f, --file=SCRIPTFILE    add the contents of SCRIPTFILE to the commands\n"
>>>"                to be executed\n"
>>>" -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of pattern space\n"
>>>msgstr ""
>>>"Användbara FILTER-FLAGGA när FILTER är \"sed\":\n"
>>>
>>"FILTER-FLAGGOR" kanske?
>>


Precis.> Jag tycker att du ska buggrapportera detta. De bör ju helt klart kalla
> det FILTER-OPTIONS om det är fler än en. Att lägga till ett s vid behov
> funkar kanske i engelskan, men det ser tämligen besynnerligt(TM) ut på
> svenska.
> 


Gjort.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.