Re: gettext-0.11-pre3 (96%, 6 untranslated)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-12-12 19:52:48

Hej.

En ny version av gettext, bara mindre ändringar. Ta gärna en titt.

	Jan D.


 # Swedish messages for gettext
 # Copyright © 1996, 1997, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1998, 2001.
 # Revision: 1.36
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: gettext 0.11-pre2\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-11-30 14:18+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-12-03 20:32+0100\n"
N "Project-Id-Version: gettext 0.11-pre3\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-12-11 13:41+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-12-12 19:49+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
G msgid "missing filter name"
G msgstr "filternamn saknas"
 #: src/msgexec.c:180
N msgid "missing command name"
N msgstr "kommandonamn saknas"
 
 #: src/msgexec.c:228
 #, c-format, no-wrap
G msgid "Usage: %s [OPTION] FILTER [FILTER-OPTION]\n"
G msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILTER [FILTERFLAGGOR]\n"
N msgid "Usage: %s [OPTION] COMMAND [COMMAND-OPTION]\n"
N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] KOMMANDO [KOMMANDOFLAGGOR]\n"
 
 #: src/msgexec.c:233
 #, no-wrap
G msgid "Applies a filter to all translations of a translation catalog.\n"
G msgstr "Tillämpar ett filter på alla översättningar i en meddelandekatalog.\n"
N msgid ""
N "Applies a command to all translations of a translation catalog.\n"
N "The COMMAND can be any program that reads a translation from standard\n"
N "input. It is invoked once for each translation. Its output becomes\n"
N "msgexec's output. msgexec's return code is the maximum return code\n"
N "across all invocations.\n"
N msgstr ""
N "Applicerar ett kommando på alla översättningar i en meddelandekatalog.\n"
N "KOMMANDO kan vara vilket program som helst som läser ett meddelande från\n"
N "standard in. Det körs en gång för varje meddelande. Utdata från KOMMANDO\n"
N "blir utdata från msgexec. Slutstatusvärdet för msgexec är det maximala\n"
N "slutstatusvärdet för alla kommandokörningar.\n"
N 
 #: src/msgexec.c:242
 #, no-wrap
N msgid ""
N "A special builtin command called '0' outputs the translation, followed by a\n"
N "null byte. The output of \"msgexec 0\" is suitable as input for \"xargs -0\".\n"
N msgstr ""
N "Ett speciellt inbyggt kommando som heter \"0\" skriver ut meddelandet följt\n"
N "av ett nolltecken. Utdata för \"msgexec 0\" är lämpligt som indata för\n"
N "\"xargs -O\"\n"
 
 
 #: src/msgexec.c:313
N msgid "write to stdout failed"
N msgstr "skrivning till standard ut misslyckades"
N 
 #: src/msgexec.c:337 src/msgfilter.c:599
 #, c-format
N msgid "write to %s subprocess failed"
N msgstr "skrivning till %s-barnprocess misslyckades"
N 
 #: src/msgfilter.c:259
N msgid "missing filter name"
N msgstr "filternamn saknas"
N 
 #: src/msgfilter.c:283
N msgid "at least one sed script must be specified"
N msgstr "minst ett sed-skript måste anges"
N 
 #: src/msgfilter.c:347
 #, c-format, no-wrap
N msgid "Usage: %s [OPTION] FILTER [FILTER-OPTION]\n"
N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILTER [FILTERFLAGGOR]\n"
N 
 #: src/msgfilter.c:352
 #, no-wrap
N msgid "Applies a filter to all translations of a translation catalog.\n"
N msgstr "Tillämpar ett filter på alla översättningar i en meddelandekatalog.\n"
N 
 #: src/msgfilter.c:378
 #, no-wrap
 
 #: src/msgfilter.c:393
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Output details:\n"
 "   --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
 " -E, --escape        use C escapes in output, no extended chars\n"
 "   --force-po       write PO file even if empty\n"
 "   --indent        indented output style\n"
N "   --keep-header      keep header entry unmodified, don't filter it\n"
 "   --no-location      suppress '#: filename:line' lines\n"
 "   --add-location     preserve '#: filename:line' lines (default)\n"
 "   --strict        strict Uniforum output style\n"
 " -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
 " -s, --sort-output      generate sorted output\n"
 " -F, --sort-by-file     sort output by file location\n"
 msgstr ""
 "Resultatdetaljer:\n"
 "   --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
 "               (normalläge)\n"
 " -E, --escape        använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
 "               inte \\v eller \\a\n"
 "   --force-po       skriv PO-fil även om den är tom\n"
 "   --indent        indentera resultatet\n"
N "   --keep-header      bevara huvudrader oförändrade, filtrera dem inte\n"
 "   --no-location      ta bort rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
 "   --add-location     bevara rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
 "   --strict        strikt Uniforum-format på resultatet\n"
 " -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
 " -s, --sort-output      sortera resultatet\n"
 " -F, --sort-by-file     sortera resultatet efter filposition\n"

# Swedish messages for gettext
# Copyright © 1996, 1997, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1998, 2001.
# Revision: 1.36
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gettext 0.11-pre3\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-11 13:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-12 19:49+0100\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: lib/argmatch.c:141
#, c-format
msgid "invalid argument `%s' for `%s'"
msgstr "ogiltigt argument \"%s\" för \"%s\""

#: lib/argmatch.c:142
#, c-format
msgid "ambiguous argument `%s' for `%s'"
msgstr "tvetydigt argument \"%s\" för \"%s\""

#: lib/argmatch.c:162
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Giltiga argument är:"

#: lib/copy-file.c:60 src/file-list.c:57 src/po-lex.c:732 src/read-mo.c:170
#: src/xgettext.c:797 src/xgettext.c:810 src/xgettext.c:820
#, c-format
msgid "error while opening \"%s\" for reading"
msgstr "fel uppstod när \"%s\" öppnades för läsning"

#: lib/copy-file.c:67
#, c-format
msgid "cannot open backup file \"%s\" for writing"
msgstr "kan inte öppna säkerhetskopiefil \"%s\" för skrivning"

#: lib/copy-file.c:80
#, c-format
msgid "error reading \"%s\""
msgstr "fel uppstod då \"%s\" lästes"

#: lib/copy-file.c:86 lib/copy-file.c:90
#, c-format
msgid "error writing \"%s\""
msgstr "fel vid skrivning till \"%s\""

#: lib/copy-file.c:92
#, c-format
msgid "error after reading \"%s\""
msgstr "fel efter \"%s\" lästes"

#: lib/error.c:115
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/execute.c:170 lib/execute.c:205 lib/pipe-bidi.c:156 lib/pipe-bidi.c:191
#: lib/pipe-in.c:169 lib/pipe-in.c:205 lib/pipe-out.c:169 lib/pipe-out.c:205
#: lib/wait-process.c:136
#, c-format
msgid "%s subprocess failed"
msgstr "%s-barnprocess misslyckades"

#: lib/getopt.c:691
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:716
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:721
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:739 lib/getopt.c:912
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#: lib/getopt.c:768
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: lib/getopt.c:772
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: lib/getopt.c:798
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:831 lib/getopt.c:961
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:878
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: lib/javacomp.c:465
msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
msgstr "Javakompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"

#: lib/javaexec.c:404
msgid "Java virtual machine not found, try installing gij or set $JAVA"
msgstr "Virtuell Javamaskin hittades inte, försök installera gij eller sätt $JAVA"

#: lib/obstack.c:474 lib/xerror.c:75 lib/xmalloc.c:56
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#: lib/pipe-bidi.c:119 lib/pipe-bidi.c:121 lib/pipe-in.c:136
#: lib/pipe-out.c:136
msgid "cannot create pipe"
msgstr "kan inte skapa rör"

#: lib/wait-process.c:117
#, c-format
msgid "%s subprocess"
msgstr "%s-barnprocess"

#: lib/wait-process.c:129
#, c-format
msgid "%s subprocess got fatal signal"
msgstr "%s-barnprocess fick ödesdiger signal"

#: src/format-c.c:582 src/format-python.c:482
msgid "number of format specifications in 'msgid' and 'msgstr' does not match"
msgstr "antalet formateringsdirektiv i \"msgid\" och \"msgstr\" är olika"

#: src/format-c.c:595 src/format-python.c:495
#, c-format
msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument %u are not the same"
msgstr "formateringsdirektivet i \"msgid\" och \"msgstr\" för argument %u är inte likadana"

#: src/format-java.c:656 src/format-pascal.c:400
#, c-format
msgid "a format specification for argument {%u} doesn't exist in 'msgid'"
msgstr "formateringsdirektiv för argument {%u} finns inte i \"msgid\""

#: src/format-java.c:669 src/format-pascal.c:413
#, c-format
msgid "a format specification for argument {%u} doesn't exist in 'msgstr'"
msgstr "formateringsdirektiv för argument {%u} finns inte i \"msgstr\""

#: src/format-java.c:686 src/format-pascal.c:430
#, c-format
msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument {%u} are not the same"
msgstr "formateringsdirektiv för argument {%u} i \"msgid\" och \"msgstr\" är inte likadana"

#: src/format-lisp.c:3375
msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' are not equivalent"
msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" och \"msgstr\" är inte ekvivalenta"

#: src/format-python.c:395
msgid "format specifications in 'msgid' expect a mapping, those in 'msgstr' expect a tuple"
msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" tar en avbildning, de i \"msgstr\" tar en tupel"

#: src/format-python.c:406
msgid "format specifications in 'msgid' expect a tuple, those in 'msgstr' expect a mapping"
msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" tar en tupel, de i \"msgstr\" tar en avbildning"

#: src/format-python.c:432
#, c-format
msgid "a format specification for argument '%s' doesn't exist in 'msgid'"
msgstr "formateringsdirektiv för argument \"%s\" finns inte i \"msgid\""

#: src/format-python.c:445
#, c-format
msgid "a format specification for argument '%s' doesn't exist in 'msgstr'"
msgstr "formateringsdirektiv för argument \"%s\" finns inte i \"msgstr\""

#: src/format-python.c:462
#, c-format
msgid "format specifications in 'msgid' and 'msgstr' for argument '%s' are not the same"
msgstr "formateringsdirektiv i \"msgid\" och \"msgstr\" för argument %s är inte likadana"

#: src/format-ycp.c:141
#, c-format
msgid "a format specification for argument %u doesn't exist in 'msgstr'"
msgstr "formateringsdirektiv för argument %u finns inte i \"msgstr\""

#: src/format-ycp.c:142
#, c-format
msgid "a format specification for argument %u doesn't exist in 'msgid'"
msgstr "formateringsdirektiv för argument %u finns inte i \"msgid\""

#: src/gettext.c:146 src/hostname.c:168 src/msgattrib.c:264 src/msgcat.c:229
#: src/msgcmp.c:134 src/msgcomm.c:232 src/msgconv.c:182 src/msgen.c:171
#: src/msgexec.c:165 src/msgfilter.c:244 src/msgfmt.c:333 src/msggrep.c:276
#: src/msginit.c:247 src/msgmerge.c:252 src/msgunfmt.c:182 src/msguniq.c:207
#: src/ngettext.c:126 src/xgettext.c:355
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/gettext.c:151 src/hostname.c:173 src/msgattrib.c:269 src/msgcat.c:234
#: src/msgcmp.c:139 src/msgcomm.c:237 src/msgconv.c:187 src/msgen.c:176
#: src/msgexec.c:170 src/msgfilter.c:249 src/msgfmt.c:338 src/msggrep.c:281
#: src/msginit.c:252 src/msgmerge.c:257 src/msgunfmt.c:187 src/msguniq.c:212
#: src/ngettext.c:131 src/xgettext.c:360
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skrivet av %s.\n"

#: src/gettext.c:169 src/hostname.c:183 src/msginit.c:262 src/ngettext.c:143
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"

#: src/gettext.c:179 src/ngettext.c:155
msgid "missing arguments"
msgstr "argument saknas"

#: src/gettext.c:251 src/hostname.c:197 src/msgattrib.c:322 src/msgcat.c:290
#: src/msgcmp.c:171 src/msgcomm.c:306 src/msgconv.c:241 src/msgen.c:227
#: src/msgexec.c:223 src/msgfilter.c:342 src/msgfmt.c:479 src/msggrep.c:371
#: src/msginit.c:338 src/msgmerge.c:367 src/msgunfmt.c:262 src/msguniq.c:269
#: src/ngettext.c:210 src/xgettext.c:502
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/gettext.c:256
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Usage: %s [OPTION] [[TEXTDOMAIN] MSGID]\n"
"or:  %s [OPTION] -s [MSGID]...\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA] [[TEXTDOMÄN] MSGID]\n"
"eller    %s [FLAGGA] -s [MSGID]...\n"

#: src/gettext.c:262
#, no-wrap
msgid "Display native language translation of a textual message.\n"
msgstr "Visa lokala språkets översättning av textmeddelande.\n"

#: src/gettext.c:266
#, no-wrap
msgid ""
" -d, --domain=TEXTDOMAIN  retrieve translated messages from TEXTDOMAIN\n"
" -e            enable expansion of some escape sequences\n"
" -E            (ignored for compatibility)\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -n            suppress trailing newline\n"
" -V, --version       display version information and exit\n"
" [TEXTDOMAIN] MSGID    retrieve translated message corresponding\n"
"              to MSGID from TEXTDOMAIN\n"
msgstr ""
" -d, --domain=TEXTDOMÄN  hämta översatta meddelanden från TEXTDOMÄN\n"
" -e            expandera några kontrollsekvenser\n"
" -E            (ignorerad för bakåtkompatibilitet)\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -n            skriv inte ut avslutande radframmatning\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
" [TEXTDOMÄN] MSGID     hämta översatt meddelande som motsvarar\n"
"              MSGID från TEXTDOMÄN\n"

#: src/gettext.c:277
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"If the TEXTDOMAIN parameter is not given, the domain is determined from the\n"
"environment variable TEXTDOMAIN. If the message catalog is not found in the\n"
"regular directory, another location can be specified with the environment\n"
"variable TEXTDOMAINDIR.\n"
"When used with the -s option the program behaves like the `echo' command.\n"
"But it does not simply copy its arguments to stdout. Instead those messages\n"
"found in the selected catalog are translated.\n"
"Standard search directory: %s\n"
msgstr ""
"Om parametern TEXTDOMÄN utelämnas bestäms domänen av miljövariabeln\n"
"TEXTDOMAIN. Om meddelandekatalogen inte hittas i den normala katalogen så\n"
"kan en annan katalog anges med miljövariabeln TEXTDOMAINDIR.\n"
"När flaggan -s ges uppträder programmet som kommandot \"echo\".\n"
"Men det kopierar inte enbart sina argument till standard ut. Istället\n"
"översätts de argument som hittas i den valda meddelandekatalogen.\n"
"Normal katalog för meddelandekataloger: %s\n"

#: src/gettext.c:288 src/hostname.c:227 src/msgattrib.c:402 src/msgcat.c:371
#: src/msgcmp.c:216 src/msgcomm.c:384 src/msgconv.c:305 src/msgen.c:287
#: src/msgexec.c:267 src/msgfilter.c:415 src/msgfmt.c:563 src/msggrep.c:457
#: src/msginit.c:389 src/msgmerge.c:465 src/msgunfmt.c:331 src/msguniq.c:343
#: src/ngettext.c:244 src/xgettext.c:594
msgid "Report bugs to <bug-gnu-gettext@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till <bug-gnu-gettext@gnu.org>.\n"
"Rapportera fel och synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: src/hostname.c:202 src/msginit.c:343
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]\n"

#: src/hostname.c:207
#, no-wrap
msgid "Print the machine's hostname.\n"
msgstr "Visa maskinens värdnamn.\n"

#: src/hostname.c:212
#, no-wrap
msgid ""
"Output format:\n"
" -s, --short      short host name\n"
" -f, --fqdn, --long  long host name, includes fully qualified domain name,\n"
"             and aliases\n"
" -i, --ip-address   addresses for the hostname\n"
msgstr ""
"Resultatformat:\n"
" -s, --short      kort värdnamn\n"
" -f, --fqdn, --long  långt värdnamn, innehåller hela domännamnet och alias\n"
" -i, --ip-address   adresser för värdnamnet\n"

#: src/hostname.c:221 src/msgattrib.c:396 src/msgcmp.c:210 src/msgconv.c:299
#: src/msgen.c:281 src/msgexec.c:261 src/msgfilter.c:409 src/msggrep.c:451
#: src/msginit.c:383
#, no-wrap
msgid ""
"Informative output:\n"
" -h, --help         display this help and exit\n"
" -V, --version        output version information and exit\n"
msgstr ""
"Informativ utskrift:\n"
" -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version        visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/hostname.c:242 src/hostname.c:249
msgid "could not get host name"
msgstr "kunde inte hämta värdnamn"

#: src/msgattrib.c:284 src/msgconv.c:202 src/msgexec.c:145 src/msgfilter.c:194
#: src/msggrep.c:296 src/msginit.c:205 src/msguniq.c:227
msgid "at most one input file allowed"
msgstr "högst en infil tillåten"

#: src/msgattrib.c:290 src/msgattrib.c:294 src/msgcat.c:244 src/msgcat.c:248
#: src/msgcomm.c:247 src/msgcomm.c:251 src/msgconv.c:208 src/msgconv.c:212
#: src/msgen.c:198 src/msgen.c:202 src/msgfilter.c:264 src/msgfilter.c:268
#: src/msgfmt.c:358 src/msggrep.c:302 src/msggrep.c:306 src/msgmerge.c:282
#: src/msgmerge.c:303 src/msgmerge.c:307 src/msguniq.c:233 src/msguniq.c:237
#: src/xgettext.c:370 src/xgettext.c:374
#, c-format
msgid "%s and %s are mutually exclusive"
msgstr "%s och %s är ömsesidigt uteslutande"

#: src/msgattrib.c:327 src/msgconv.c:246 src/msggrep.c:376 src/msguniq.c:274
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] [INPUTFILE]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [INFIL]\n"

#: src/msgattrib.c:332
#, no-wrap
msgid ""
"Filters the messages of a translation catalog according to their attributes,\n"
"and manipulates the attributes.\n"
msgstr ""
"Filtrerar meddelanden i en meddelandekatalog efter deras attribut och\n"
"manipulerar attributen.\n"

#: src/msgattrib.c:338 src/msgcat.c:313 src/msgcmp.c:191 src/msgcomm.c:328
#: src/msgconv.c:256 src/msgen.c:245 src/msgexec.c:248 src/msgfilter.c:357
#: src/msgfmt.c:494 src/msggrep.c:387 src/msginit.c:354 src/msgmerge.c:390
#: src/msgunfmt.c:277 src/msguniq.c:291
#, no-wrap
msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"

#: src/msgattrib.c:343 src/msgconv.c:261 src/msggrep.c:392 src/msguniq.c:296
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" INPUTFILE          input PO file\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
"If no input file is given or if it is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" INFIL            PO-infil\n"
" -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
"Om ingen infil är given eller om den är - läses standard in.\n"

#: src/msgattrib.c:351 src/msgconv.c:269 src/msgen.c:258 src/msgfilter.c:370
#: src/msggrep.c:400 src/msgmerge.c:412
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location:\n"
" -o, --output-file=FILE   write output to specified file\n"
"The results are written to standard output if no output file is specified\n"
"or if it is -.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil:\n"
" -o, --output-file=FIL    skriv resultat till angiven fil\n"
"Resultatet skrivs till standard ut om ingen utfil anges eller om den är -.\n"

#: src/msgattrib.c:359
#, no-wrap
msgid ""
"Message selection:\n"
"   --translated      keep translated, remove untranslated messages\n"
"   --untranslated     keep untranslated, remove translated messages\n"
"   --no-fuzzy       remove 'fuzzy' marked messages\n"
"   --only-fuzzy      keep 'fuzzy' marked messages\n"
"   --no-obsolete      remove obsolete #~ messages\n"
"   --only-obsolete     keep obsolete #~ messages\n"
msgstr ""
"Meddelandeval:\n"
"   --translated      behåll översatta, ta bort oöversatta meddelanden\n"
"   --untranslated     behåll oöversatta, ta bort översatta meddelanden\n"
"   --no-fuzzy       ta bort meddelanden markerade som \"fuzzy\"\n"
"   --only-fuzzy      behåll meddelanden markerade som \"fuzzy\"\n"
"   --no-obsolete      ta bort föråldrade #~ meddelanden\n"
"   --only-obsolete     behåll föråldrade #~ meddelanden\n"

#: src/msgattrib.c:370
#, no-wrap
msgid ""
"Attribute manipulation:\n"
"   --set-fuzzy       set all messages 'fuzzy'\n"
"   --clear-fuzzy      set all messages non-'fuzzy'\n"
"   --set-obsolete     set all messages obsolete\n"
"   --clear-obsolete    set all messages non-obsolete\n"
"   --fuzzy         synonym for --only-fuzzy --clear-fuzzy\n"
"   --obsolete       synonym for --only-obsolete --clear-obsolete\n"
msgstr ""
"Attributmanipulation:\n"
"   --set-fuzzy       markera alla meddelanden som \"fuzzy\"\n"
"   --clear-fuzzy      ta bort \"fuzzy\"-markering från alla meddelanden\n"
"   --set-obsolete     markera alla meddelanden som föråldrade\n"
"   --clear-obsolete    ta bort föråldrad-markering från alla meddelanden\n"
"   --fuzzy         samma som --only-fuzzy --clear-fuzzy\n"
"   --obsolete       samma som --only-obsolete --clear-obsolete\n"

#: src/msgattrib.c:381
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape        use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po       write PO file even if empty\n"
" -i, --indent        write the .po file using indented style\n"
"   --no-location      do not write '#: filename:line' lines\n"
" -n, --add-location     generate '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --strict        write out strict Uniforum conforming .po file\n"
" -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
" -s, --sort-output      generate sorted output\n"
" -F, --sort-by-file     sort output by file location\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
" -e, --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"               (normalläge)\n"
" -E, --escape        använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"               inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po       skriv PO-fil även om den är tom\n"
" -i, --indent        indentera resultatet\n"
"   --no-location      skriv inte rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
" -n, --add-location     skriv rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
"   --strict        strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -s, --sort-output      sortera resultatet\n"
" -F, --sort-by-file     sortera resultatet efter filposition\n"

#: src/msgcat.c:254 src/msgcomm.c:277
#, c-format
msgid "impossible selection criteria specified (%d < n < %d)"
msgstr "omöjligt urvalskriterium angivet (%d < n < %d)"

#: src/msgcat.c:295 src/msgcomm.c:311 src/xgettext.c:507
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] [INPUTFILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [INFIL]...\n"

#: src/msgcat.c:300
#, no-wrap
msgid ""
"Concatenates and merges the specified PO files.\n"
"Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
"By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
"before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
"used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
"--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
"comments and extract comments will be cumulated, except that if --use-first\n"
"is specified, they will be taken from the first PO file to define them.\n"
"File positions from all PO files will be cumulated.\n"
msgstr ""
"Slår ihop de angivna PO-filerna.\n"
"Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
"Genom att använda --more-than kan begärs att meddelanden\n"
"förekommer i flera filer innan de skrivs ut. På motsvarande sätt\n"
"används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
"färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"
"Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer samlas ihop,\n"
"utom om --use-first ges. Då tas de endast från den första PO-filen som\n"
"definierar dem. Filpositioner från alla filer bevaras.\n"

#: src/msgcat.c:318 src/msgcomm.c:333 src/xgettext.c:523
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" INPUTFILE ...         input files\n"
" -f, --files-from=FILE     get list of input files from FILE\n"
" -D, --directory=DIRECTORY   add DIRECTORY to list for input files search\n"
"If input file is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" INFIL ...           infiler\n"
" -f, --files-from=FIL      läs lista av infiler från FIL\n"
" -D, --directory=KATALOG    sök infiler även i KATALOG\n"
"Om infil är - läses standard in.\n"

#: src/msgcat.c:327 src/msgcomm.c:342 src/msguniq.c:304
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location:\n"
" -o, --output-file=FILE     write output to specified file\n"
"The results are written to standard output if no output file is specified\n"
"or if it is -.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil:\n"
" -o, --output-file=FIL     skriv resultat till angiven fil\n"
"Resultatet skrivs till standard ut om ingen utfil anges eller om den är -.\n"

#: src/msgcat.c:335
#, no-wrap
msgid ""
"Message selection:\n"
" -<, --less-than=NUMBER     print messages with less than this many\n"
"                 definitions, defaults to infinite if not\n"
"                 set\n"
" ->, --more-than=NUMBER     print messages with more than this many\n"
"                 definitions, defaults to 0 if not set\n"
" -u, --unique          shorthand for --less-than=2, requests\n"
"                 that only unique messages be printed\n"
msgstr ""
"Meddelandeval:\n"
" -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
"                 definitioner. Standardvärde: oändligt\n"
" ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
"                 definitioner. Standardvärde: 0\n"
" -u, --unique          samma som --less-than=2, begär att\n"
"                 endast unika meddelanden skrivs\n"

#: src/msgcat.c:347 src/msguniq.c:319
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -t, --to-code=NAME       encoding for output\n"
"   --use-first        use first available translation for each\n"
"                 message, don't merge several translations\n"
" -e, --no-escape        do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po         write PO file even if empty\n"
" -i, --indent          write the .po file using indented style\n"
"   --no-location       do not write '#: filename:line' lines\n"
" -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --strict          write out strict Uniforum conforming .po file\n"
" -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
" -s, --sort-output       generate sorted output\n"
" -F, --sort-by-file       sort output by file location\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
" -t, --to-code=NAMN       kodning för resultatet\n"
"   --use-first        använd först hittade översättning för varje\n"
"                 meddelande, slå inte ihop översättningar\n"
" -e, --no-escape        använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"                 (normalläge)\n"
" -E, --escape          använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"                 inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po         skriv PO-fil även om den är tom\n"
" -i, --indent          indentera resultatet\n"
"   --no-location       skriv inte rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
" -n, --add-location       skriv rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
"   --strict          strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -w, --width=ANTAL       sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -s, --sort-output       sortera resultatet\n"
" -F, --sort-by-file       sortera resultatet efter filposition \n"

#: src/msgcat.c:365 src/msgcomm.c:378 src/msguniq.c:337 src/xgettext.c:588
#, no-wrap
msgid ""
"Informative output:\n"
" -h, --help           display this help and exit\n"
" -V, --version         output version information and exit\n"
msgstr ""
"Informativ utskrift:\n"
" -h, --help           visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version         visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/msgcmp.c:150 src/msgmerge.c:268
msgid "no input files given"
msgstr "inga infiler givna"

#: src/msgcmp.c:155 src/msgmerge.c:273
msgid "exactly 2 input files required"
msgstr "exakt 2 infiler krävs"

#: src/msgcmp.c:176 src/msgmerge.c:372
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] def.po ref.pot\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] def.po ref.pot\n"

#: src/msgcmp.c:181
#, no-wrap
msgid ""
"Compare two Uniforum style .po files to check that both contain the same\n"
"set of msgid strings. The def.po file is an existing PO file with the\n"
"translations. The ref.pot file is the last created PO file, or a PO Template\n"
"file (generally created by xgettext). This is useful for checking that\n"
"you have translated each and every message in your program. Where an exact\n"
"match cannot be found, fuzzy matching is used to produce better diagnostics.\n"
msgstr ""
"Jämför två .po-filer av Uniforum-typ för att kontrollera att de innehåller\n"
"samma uppsättning id-strängar. Filen def.po är en existerande PO-fil med de\n"
"gamla översättningarna. Filen ref.po är den senast skapade PO-filen eller\n"
"en PO-mönsterfil (i allmänhet skapad av xgettext).\n"
"Detta är användbart för att kontrollera att du har översatt alla strängar i\n"
"programmet. Om en exakt likhet inte kan hittas används luddig jämförelse \n"
"för att ge bättre felmeddelanden.\n"

#: src/msgcmp.c:196
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" def.po           translations\n"
" ref.pot           references to the sources\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" def.po           översättningar\n"
" ref.pot           referenser till källkod\n"
" -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"

#: src/msgcmp.c:204 src/msgmerge.c:436
#, no-wrap
msgid ""
"Operation modifiers:\n"
" -m, --multi-domain     apply ref.pot to each of the domains in def.po\n"
msgstr ""
"Bearbetningsvarianter:\n"
" -m, --multi-domain     tillämpa ref.pot till alla domäner i def.po\n"

#: src/msgcmp.c:253 src/msgmerge.c:543
msgid "this message is used but not defined..."
msgstr "detta meddelande används men är inte definierat..."

#: src/msgcmp.c:255 src/msgmerge.c:545
msgid "...but this definition is similar"
msgstr "...men denna definition är likartad"

#: src/msgcmp.c:260 src/msgmerge.c:572
#, c-format
msgid "this message is used but not defined in %s"
msgstr "detta meddelande används men är inte definierat i %s"

#: src/msgcmp.c:332
msgid "warning: this message is not used"
msgstr "varning: detta meddelande används inte"

#: src/msgcmp.c:339 src/po-lex.c:705
#, c-format
msgid "found %d fatal error"
msgid_plural "found %d fatal errors"
msgstr[0] "%d allvarligt fel hittat"
msgstr[1] "%d allvarliga fel hittades"

#: src/msgcmp.c:420 src/msgfmt.c:1324 src/read-po.c:202 src/x-po.c:163
msgid "duplicate message definition"
msgstr "meddelandedefinitionen är dubblerad"

#: src/msgcmp.c:421 src/msgfmt.c:1325 src/read-po.c:203 src/x-po.c:164
msgid "...this is the location of the first definition"
msgstr "...detta är platsen för den första definitionen"

#: src/msgcomm.c:266
msgid "at least two files must be specified"
msgstr "minst två filer måste anges"

#: src/msgcomm.c:316
#, no-wrap
msgid ""
"Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
"By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
"before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
"used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
"--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
"comments and extract comments will be preserved, but only from the first\n"
"PO file to define them. File positions from all PO files will be\n"
"cumulated.\n"
msgstr ""
"Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
"Genom att använda --more-than begärs att meddelanden \n"
"förekommer i flera filer innan de skrivs ut. På motsvarande sätt\n"
"används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
"färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"
"Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer bevaras, men\n"
"endast från den första PO-filen som definierar dem. Filpositioner från\n"
"alla filer bevaras.\n"

#: src/msgcomm.c:350
#, no-wrap
msgid ""
"Message selection:\n"
" -<, --less-than=NUMBER     print messages with less than this many\n"
"                 definitions, defaults to infinite if not\n"
"                 set\n"
" ->, --more-than=NUMBER     print messages with more than this many\n"
"                 definitions, defaults to 1 if not set\n"
" -u, --unique          shorthand for --less-than=2, requests\n"
"                 that only unique messages be printed\n"
msgstr ""
"Meddelandeval:\n"
" -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
"                 definitioner. Standardvärde: oändligt\n"
" ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
"                 definitioner. Standardvärde: 1\n"
" -u, --unique          samma som --less-than=2, begär att\n"
"                 endast unika meddelanden skrivs\n"

#: src/msgcomm.c:362
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -e, --no-escape        do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po         write PO file even if empty\n"
" -i, --indent          write the .po file using indented style\n"
"   --no-location       do not write '#: filename:line' lines\n"
" -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --strict          write out strict Uniforum conforming .po file\n"
" -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
" -s, --sort-output       generate sorted output\n"
" -F, --sort-by-file       sort output by file location\n"
"   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
" -e, --no-escape        använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"                 (normalläge)\n"
" -E, --escape          använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"                 inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po         skriv PO-fil även om den är tom\n"
" -i, --indent          indentera resultatet\n"
"   --no-location       skriv inte rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
" -n, --add-location       skriv rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
"   --strict          strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -w, --width=ANTAL       sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -s, --sort-output       sortera resultatet\n"
" -F, --sort-by-file       sortera resultatet efter filposition\n"
"   --omit-header       skriv inte ut huvudet med 'msgid \"\"'\n"

#: src/msgconv.c:251
#, no-wrap
msgid "Converts a translation catalog to a different character encoding.\n"
msgstr "Konverterar en meddelandekatalog till en annan teckenkodning.\n"

#: src/msgconv.c:277
#, no-wrap
msgid ""
"Conversion target:\n"
" -t, --to-code=NAME     encoding for output\n"
"The default encoding is the current locale's encoding.\n"
msgstr ""
"Konverteringsmål:\n"
" -t, --to-code=NAMN     Kodning för utdata\n"
"Standardvärde är nuvarande lokals kodning.\n"

#: src/msgconv.c:284 src/msgen.c:266 src/msgmerge.c:442
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape        use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po       write PO file even if empty\n"
" -i, --indent        indented output style\n"
"   --no-location      suppress '#: filename:line' lines\n"
"   --add-location     preserve '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --strict        strict Uniforum output style\n"
" -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
" -s, --sort-output      generate sorted output\n"
" -F, --sort-by-file     sort output by file location\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
" -e, --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"               (normalläge)\n"
" -E, --escape        använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"               inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po       skriv PO-fil även om den är tom\n"
" -i, --indent        indentera resultatet\n"
"   --no-location      ta bort rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
"   --add-location     bevara rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
"   --strict        strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -s, --sort-output      sortera resultatet\n"
" -F, --sort-by-file     sortera resultatet efter filposition\n"

#: src/msgen.c:187 src/msgfmt.c:349 src/xgettext.c:391
msgid "no input file given"
msgstr "inga infiler givna"

#: src/msgen.c:192
msgid "exactly one input file required"
msgstr "exakt en infil krävs"

#: src/msgen.c:232
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] INPUTFILE\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] INFIL\n"

#: src/msgen.c:237
#, no-wrap
msgid ""
"Creates an English translation catalog. The input file is the last\n"
"created English PO file, or a PO Template file (generally created by\n"
"xgettext). Untranslated entries are assigned a translation that is\n"
"identical to the msgid, and are marked fuzzy.\n"
msgstr ""
"Skapar en engelsk meddelandekatalog. Infilen är den senast skapade\n"
"engelska PO-filen eller en PO-mönsterfil (ofta skapad med xgettext).\n"
"Oöversatta poster ges en översättning som är identisk med msgid samt\n"
"markeras som luddig.\n"

#: src/msgen.c:250
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" INPUTFILE          input PO or POT file\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
"If input file is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" INFIL            PO- eller POT-infil\n"
" -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
"Om infil är - läses standard in.\n"

#: src/msgexec.c:180
msgid "missing command name"
msgstr "kommandonamn saknas"

#: src/msgexec.c:228
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] COMMAND [COMMAND-OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] KOMMANDO [KOMMANDOFLAGGOR]\n"

#: src/msgexec.c:233
#, no-wrap
msgid ""
"Applies a command to all translations of a translation catalog.\n"
"The COMMAND can be any program that reads a translation from standard\n"
"input. It is invoked once for each translation. Its output becomes\n"
"msgexec's output. msgexec's return code is the maximum return code\n"
"across all invocations.\n"
msgstr ""
"Applicerar ett kommando på alla översättningar i en meddelandekatalog.\n"
"KOMMANDO kan vara vilket program som helst som läser ett meddelande från\n"
"standard in. Det körs en gång för varje meddelande. Utdata från KOMMANDO\n"
"blir utdata från msgexec. Slutstatusvärdet för msgexec är det maximala\n"
"slutstatusvärdet för alla kommandokörningar.\n"

#: src/msgexec.c:242
#, no-wrap
msgid ""
"A special builtin command called '0' outputs the translation, followed by a\n"
"null byte. The output of \"msgexec 0\" is suitable as input for \"xargs -0\".\n"
msgstr ""
"Ett speciellt inbyggt kommando som heter \"0\" skriver ut meddelandet följt\n"
"av ett nolltecken. Utdata för \"msgexec 0\" är lämpligt som indata för\n"
"\"xargs -O\"\n"

#: src/msgexec.c:253 src/msgfilter.c:362
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" -i, --input=INPUTFILE    input PO file\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
"If no input file is given or if it is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" -i, --input=INFIL      PO-infil\n"
" -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
"Om ingen infil är given eller om den är - läses standard in.\n"

#: src/msgexec.c:313
msgid "write to stdout failed"
msgstr "skrivning till standard ut misslyckades"

#: src/msgexec.c:337 src/msgfilter.c:599
#, c-format
msgid "write to %s subprocess failed"
msgstr "skrivning till %s-barnprocess misslyckades"

#: src/msgfilter.c:259
msgid "missing filter name"
msgstr "filternamn saknas"

#: src/msgfilter.c:283
msgid "at least one sed script must be specified"
msgstr "minst ett sed-skript måste anges"

#: src/msgfilter.c:347
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] FILTER [FILTER-OPTION]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILTER [FILTERFLAGGOR]\n"

#: src/msgfilter.c:352
#, no-wrap
msgid "Applies a filter to all translations of a translation catalog.\n"
msgstr "Tillämpar ett filter på alla översättningar i en meddelandekatalog.\n"

#: src/msgfilter.c:378
#, no-wrap
msgid ""
"The FILTER can be any program that reads a translation from standard input\n"
"and writes a modified translation to standard output.\n"
msgstr ""
"FILTER kan vara vilket program som helst som läser en översättning från\n"
"standard in och skriver den modifierade översättningen till standard ut.\n"

#: src/msgfilter.c:384
#, no-wrap
msgid ""
"Useful FILTER-OPTIONs when the FILTER is 'sed':\n"
" -e, --expression=SCRIPT   add SCRIPT to the commands to be executed\n"
" -f, --file=SCRIPTFILE    add the contents of SCRIPTFILE to the commands\n"
"                to be executed\n"
" -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of pattern space\n"
msgstr ""
"Användbara FILTERFLAGGOR när FILTER är \"sed\":\n"
" -e, --expression=SKRIPT   lägg till SKRIPT till kommandon att exekvera\n"
" -f, --file=SKRIPTFIL    lägg till innehållet i SKRIPTFIL till kommandon\n"
"                att exekvera\n"
" -n, --quiet, --silent    undertryck automatisk utskrift av resultat\n"

#: src/msgfilter.c:393
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
"   --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape        use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po       write PO file even if empty\n"
"   --indent        indented output style\n"
"   --keep-header      keep header entry unmodified, don't filter it\n"
"   --no-location      suppress '#: filename:line' lines\n"
"   --add-location     preserve '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --strict        strict Uniforum output style\n"
" -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
" -s, --sort-output      generate sorted output\n"
" -F, --sort-by-file     sort output by file location\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
"   --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"               (normalläge)\n"
" -E, --escape        använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"               inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po       skriv PO-fil även om den är tom\n"
"   --indent        indentera resultatet\n"
"   --keep-header      bevara huvudrader oförändrade, filtrera dem inte\n"
"   --no-location      ta bort rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
"   --add-location     bevara rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
"   --strict        strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -s, --sort-output      sortera resultatet\n"
" -F, --sort-by-file     sortera resultatet efter filposition\n"

#: src/msgfilter.c:551
#, c-format
msgid "cannot set up nonblocking I/O to %s subprocess"
msgstr "kan inte sätta upp icke-blockerande I/O till %s-barnprocess"

#: src/msgfilter.c:579
#, c-format
msgid "communication with %s subprocess failed"
msgstr "kommunikation med %s-barnprocess misslyckades"

#: src/msgfilter.c:630
#, c-format
msgid "read from %s subprocess failed"
msgstr "läsning från %s-barnprocess misslyckades"

#: src/msgfilter.c:646
#, c-format
msgid "%s subprocess terminated with exit code %d"
msgstr "%s-barnprocess avslutade med slutstatus %d"

#: src/msgfmt.c:303
#, c-format
msgid "the argument to %s should be a single punctuation character"
msgstr "argumentet till %s ska vara ett enskilt skiljetecken"

#: src/msgfmt.c:364
#, c-format
msgid "%s requires a \"-d directory\" specification"
msgstr "%s kräver att \"-d katalog\" anges"

#: src/msgfmt.c:373 src/msgfmt.c:379 src/msgfmt.c:385 src/msgmerge.c:290
#: src/msgmerge.c:296 src/msgunfmt.c:209 src/msgunfmt.c:215
#, c-format
msgid "%s is only valid with %s"
msgstr "%s är endast giltig med %s"

#: src/msgfmt.c:452
#, c-format
msgid "%d translated message"
msgid_plural "%d translated messages"
msgstr[0] "%d översatt meddelande"
msgstr[1] "%d översatta meddelanden"

#: src/msgfmt.c:457
#, c-format
msgid ", %d fuzzy translation"
msgid_plural ", %d fuzzy translations"
msgstr[0] ", %d luddig översättning"
msgstr[1] ", %d luddiga översättningar"

#: src/msgfmt.c:462
#, c-format
msgid ", %d untranslated message"
msgid_plural ", %d untranslated messages"
msgstr[0] ", %d oöversatt meddelande"
msgstr[1] ", %d oöversatta meddelanden"

#: src/msgfmt.c:484
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] filename.po ...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] filnamn.po ...\n"

#: src/msgfmt.c:489
#, no-wrap
msgid "Generate binary message catalog from textual translation description.\n"
msgstr "Generera en binär meddelandekatalog från en textuell meddelandekatalog.\n"

#: src/msgfmt.c:499
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" filename.po ...       input files\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
"If input file is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" filenamn.po ...       infiler\n"
" -D, --directory=KATALOG   säk infiler även i KATALOG\n"
"Om infil är - läses standard in.\n"

#: src/msgfmt.c:507
#, no-wrap
msgid ""
"Operation mode:\n"
" -j, --java         Java mode: generate a Java ResourceBundle class\n"
"   --java2         like --java, and assume Java2 (JDK 1.2 or higher)\n"
msgstr ""
"Körläge:\n"
" -j, --java         Javaläge: generera en Java ResourceBundle-klass\n"
"   --java2         som --java, och anta Java2 (JDK 1.2 eller högre)\n"

#: src/msgfmt.c:514
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location:\n"
" -o, --output-file=FILE   write output to specified file\n"
"   --strict        enable strict Uniforum mode\n"
"If output file is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil:\n"
" -o, --output-file=UTFIL   skriv resultatet till UTFIL\n"
"   --strict        strikt Uniforum-format på resultatet\n"
"Om UTFIL är - skrivs resultatet till standard ut.\n"

#: src/msgfmt.c:522
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location in Java mode:\n"
" -r, --resource=RESOURCE   resource name\n"
" -l, --locale=LOCALE     locale name, either language or language_COUNTRY\n"
" -d DIRECTORY        base directory of classes directory hierarchy\n"
"The class name is determined by appending the locale name to the resource name,\n"
"separated with an underscore. The -d option is mandatory. The class is\n"
"written under the specified directory.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil i Javaläge:\n"
" -r, --resource=RESURS    resursnamn\n"
" -l, --locale=LOKAL     lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
" -d KATALOG         startkatalog för klassers katalogträd\n"
"Klassnamnet härleds genom att lägga till lokalnamnet till resursnamnet\n"
"avskiljt med ett understreck. Flaggan -d är obligatorisk. Klassen skrivs\n"
"till den givna katalogen.\n"

#: src/msgfmt.c:533
#, no-wrap
msgid ""
"Input file interpretation:\n"
" -c, --check         perform all the checks implied by\n"
"                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
"   --check-format     check language dependent format strings\n"
"   --check-header     verify presence and contents of the header entry\n"
"   --check-domain     check for conflicts between domain directives\n"
"                and the --output-file option\n"
" -C, --check-compatibility  check that GNU msgfmt behaves like X/Open msgfmt\n"
"   --check-accelerators[=CHAR] check presence of keyboard accelerators for\n"
"                menu items\n"
" -f, --use-fuzzy       use fuzzy entries in output\n"
msgstr ""
"Tolkning av infil:\n"
" -c, --check         utför alla kontroller som bestäms av\n"
"                --check-format, --check-header, --check-domain\n"
"   --check-format     kontrollera språkberoende formatsträngar\n"
"   --check-header     verifiera närvaro och innehåll av huvudrader\n"
"   --check-domain     kontrollera efter konflikter mellan\n"
"                domändirektiv och flaggan --output-file\n"
" -C, --check-compatibility  kontrollera att GNU msgfmt uppför sig som\n"
"                X/Open msgfmt\n"
"   --check-accelerators[=TKN]  kontrollera närvaron av tangentkortkommandon\n"
"                för menyer\n"
" -f, --use-fuzzy       använd luddiga poster i resultatet\n"

#: src/msgfmt.c:548
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -a, --alignment=NUMBER   align strings to NUMBER bytes (default: %d)\n"
"   --no-hash        binary file will not include the hash table\n"
msgstr ""
"Utdatadetaljer:\n"
" -a, --alignment=TAL     lägg strängar på jämna TAL byte (normalt: %d)\n"
"   --no-hash        binärfil innehåller inte hashtabellen\n"

#: src/msgfmt.c:555
#, no-wrap
msgid ""
"Informative output:\n"
" -h, --help         display this help and exit\n"
" -V, --version        output version information and exit\n"
"   --statistics      print statistics about translations\n"
" -v, --verbose        increase verbosity level\n"
msgstr ""
"Informativ utskrift:\n"
" -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"   --statistics      skriv ut statistik om översättningarna\n"
" -v, --verbose        öka mängden information i meddelanden\n"

#: src/msgfmt.c:707
msgid "plural expression can produce negative values"
msgstr "pluraluttryck kan producera negativa värden"

#: src/msgfmt.c:720
#, c-format
msgid "nplurals = %lu but plural expression can produce values as large as %lu"
msgstr "nplurals = %lu men pluraluttryck kan ge värden upp till %lu"

#: src/msgfmt.c:746
msgid "plural expression can produce division by zero"
msgstr "pluraluttryck kan ge division med noll"

#: src/msgfmt.c:751
msgid "plural expression can produce integer overflow"
msgstr "pluraluttryck kan ge överflöde av heltal"

#: src/msgfmt.c:756
msgid "plural expression can produce arithmetic exceptions, possibly division by zero"
msgstr "pluraluttryck kan ge aritmetiska fel, möjligen division med noll"

#: src/msgfmt.c:830 src/msgfmt.c:841
msgid "message catalog has plural form translations..."
msgstr "meddelandekatalog har översättningar med pluralform..."

#: src/msgfmt.c:833
msgid "...but header entry lacks a \"plural=EXPRESSION\" attribute"
msgstr "...men huvudrader saknar attribut av typ \"plurals=UTTRYCK\""

#: src/msgfmt.c:844
msgid "...but header entry lacks a \"nplurals=INTEGER\" attribute"
msgstr "...men huvudrader saknar attribut av typ \"plurals=HELTAL\""

#: src/msgfmt.c:868
msgid "invalid nplurals value"
msgstr "ogiltigt värde för nplurals"

#: src/msgfmt.c:881
msgid "invalid plural expression"
msgstr "ogiltigt pluraluttryck"

#: src/msgfmt.c:899 src/msgfmt.c:912
#, c-format
msgid "nplurals = %lu..."
msgstr "nplurals = %lu..."

#: src/msgfmt.c:902
#, c-format
msgid "...but some messages have only %lu plural forms"
msgstr "...men några meddelanden har bara %lu pluralformer"

#: src/msgfmt.c:915
#, c-format
msgid "...but some messages have %lu plural forms"
msgstr "...men några meddelanden har %lu pluralformer"

#: src/msgfmt.c:930
msgid "message catalog has plural form translations, but lacks a header entry with \"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\""
msgstr "meddelandekatalog har översättningar med pluralformer, men saknar huvudrad med \"Plural-Forms: nplurals=HELTAL; plural=UTTRYCK;\""

#: src/msgfmt.c:968
msgid "`msgid' and `msgid_plural' entries do not both begin with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgid_plural\"-raderna börjar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:978
#, c-format
msgid "`msgid' and `msgstr[%u]' entries do not both begin with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgstr[%u]\"-raderna börjar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:990
msgid "`msgid' and `msgstr' entries do not both begin with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgstr\"-raderna börjar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:1007
msgid "`msgid' and `msgid_plural' entries do not both end with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgid_plural\"-raderna slutar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:1017
#, c-format
msgid "`msgid' and `msgstr[%u]' entries do not both end with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgstr[%u]\"-raderna slutar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:1029
msgid "`msgid' and `msgstr' entries do not both end with '\\n'"
msgstr "\"msgid\"- och \"msgstr\"-raderna slutar inte båda med \"\\n\""

#: src/msgfmt.c:1041
msgid "plural handling is a GNU gettext extension"
msgstr "hantering av plural är en utökning i GNU gettext"

#: src/msgfmt.c:1089
#, c-format
msgid "'msgstr' is not a valid %s format string, unlike 'msgid'"
msgstr "'msgstr' är inte en giltig %s-formatsträng, till skillnad från 'msgid'"

#: src/msgfmt.c:1123
#, c-format
msgid "msgstr lacks the keyboard accelerator mark '%c'"
msgstr "msgstr saknar märket \"%c\" för tangentkortkommandon"

#: src/msgfmt.c:1131
#, c-format
msgid "msgstr has too many keyboard accelerator marks '%c'"
msgstr "msgstr har för många märken \"%c\" för tangentkortkommandon"

#: src/msgfmt.c:1165
#, c-format
msgid "headerfield `%s' missing in header"
msgstr "huvudrad \"%s\" saknas i huvudet"

#: src/msgfmt.c:1168
#, c-format
msgid "header field `%s' should start at beginning of line"
msgstr "huvudrad \"%s\" bör ligga i början på raden"

#: src/msgfmt.c:1177
msgid "some header fields still have the initial default value"
msgstr "vissa huvudrader har kvar initiala standardvärden"

#: src/msgfmt.c:1188
#, c-format
msgid "field `%s' still has initial default value"
msgstr "huvudrad \"%s\" har kvar initialt standardvärde"

#: src/msgfmt.c:1229
msgid "warning: PO file header missing or invalid\n"
msgstr "varning: PO-filens huvudrader saknas eller är ogiltiga\n"

#: src/msgfmt.c:1232
msgid "warning: charset conversion will not work\n"
msgstr "varning: konvertering till användarens teckenuppsättning kommer att misslyckas.\n"

#: src/msgfmt.c:1242
msgid "warning: PO file header fuzzy\n"
msgstr "varning: PO-filens huvudrader är luddiga\n"

#: src/msgfmt.c:1244
msgid "warning: older versions of msgfmt will give an error on this\n"
msgstr "varning: äldre versioner av msgfmt ger ett fel för detta\n"

#: src/msgfmt.c:1269
#, c-format
msgid "domain name \"%s\" not suitable as file name"
msgstr "domännamnet \"%s\" är inte lämpligt som filnamn"

#: src/msgfmt.c:1274
#, c-format
msgid "domain name \"%s\" not suitable as file name: will use prefix"
msgstr "domännamnet \"%s\" är inte lämpligt som filnamn: använder ett prefix"

#: src/msgfmt.c:1285
#, c-format
msgid "`domain %s' directive ignored"
msgstr "direktivet \"domain %s\" ignoreras"

#: src/msgfmt.c:1357
msgid "empty `msgstr' entry ignored"
msgstr "tom \"msgstr\"-rad ignorerad"

#: src/msgfmt.c:1358
msgid "fuzzy `msgstr' entry ignored"
msgstr "luddig \"msgstr\"-rad ignorerad"

#: src/msgfmt.c:1427
#, c-format
msgid "%s: warning: source file contains fuzzy translation"
msgstr "%s: varning: källfilen innehåller luddiga översättningar"

#: src/msggrep.c:359
#, c-format
msgid "option '%c' cannot be used before 'K' or 'T' has been specified"
msgstr "flagga \"%c\" kan inte användas förrän \"K\" eller \"T\" angivits"

#: src/msggrep.c:381
#, no-wrap
msgid ""
"Extracts all messages of a translation catalog that match a given pattern\n"
"or belong to some given source files.\n"
msgstr ""
"Extraherar alla meddelanden i en meddelandekatalog som matchar ett visst\n"
"mönster eller hör till någon given källkodsfil.\n"

#: src/msggrep.c:408
#, no-wrap
msgid ""
"Message selection:\n"
" [-N SOURCEFILE]... [-M DOMAINNAME]... [-K MSGID-PATTERN] [-T MSGSTR-PATTERN]\n"
"A message is selected if it comes from one of the specified source files,\n"
"or if it comes from one of the specified domains,\n"
"or if -K is given and its key (msgid or msgid_plural) matches MSGID-PATTERN,\n"
"or if -T is given and its translation (msgstr) matches MSGSTR-PATTERN.\n"
"\n"
"When more than one selection criterion is specified, the set of selected\n"
"messages is the union of the selected messages of each criterion.\n"
"\n"
"MSGID-PATTERN or MSGSTR-PATTERN syntax:\n"
" [-E | -F] [-e PATTERN | -f FILE]...\n"
"PATTERNs are basic regular expressions by default, or extended regular\n"
"expressions if -E is given, or fixed strings if -F is given.\n"
"\n"
" -N, --location=SOURCEFILE  select messages extracted from SOURCEFILE\n"
" -M, --domain=DOMAINNAME   select messages belonging to domain DOMAINNAME\n"
" -K, --msgid         start of patterns for the msgid\n"
" -T, --msgstr        start of patterns for the msgstr\n"
" -E, --extended-regexp    PATTERN is an extended regular expression\n"
" -F, --fixed-strings     PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
" -e, --regexp=PATTERN    use PATTERN as a regular expression\n"
" -f, --file=FILE       obtain PATTERN from FILE\n"
" -i, --ignore-case      ignore case distinctions\n"
msgstr ""
"Meddelandeval:\n"
" [-N KÄLLKODSFIL]... [-M DOMÄNNAMN]... [-K MSGID-MÖNSTER] [-T MSGSTR-MÖNSTER]\n"
"Ett meddelande väljs om det kommer från en av de angivna källkodsfilerna\n"
"eller om det kommer från en av de angivna domänerna\n"
"eller om -K ges och nyckeln (msgid eller msgid_plural) matchar MSGID-MÖNSTER\n"
"eller om -T ges och översättningen (msgstr) matchar MSGSTR-MÖNSTER.\n"
"\n"
"När fler än ett utvalskriteria anges är mängden valda meddelanden unionen\n"
"av utvalda meddelanden för varje enskilt kriteria.\n"
"\n"
"Syntax för MSGID-MÖNSTER eller MSGSTR-MÖNSTER:\n"
" [-E | -F] [-e MÖNSTER | -f FIL]...\n"
"MÖNSTER är normala reguljära uttryck\n"
"eller utökade reguljära uttryck om -E ges\n"
"eller vanliga strängar om -F ges.\n"
"\n"
" -N, --location=KÄLLKODFIL  välj meddelanden extraherade från KÄLLKODFIL\n"
" -M, --domain=DOMÄNNAMN   välj meddelanden som hör till domän DOMÄNNAMN\n"
" -K, --msgid         start av mönster för id (msgid)\n"
" -T, --msgstr        start av mönster för översättning (msgstr)\n"
" -E, --extended-regexp    MÖNSTER är ett utökat reguljärt uttryck\n"
" -F, --fixed-strings     MÖNSTER är en mängd av nyradsseparerade strängar\n"
" -e, --regexp=MÖNSTER    använd MÖNSTER som ett reguljärt uttryck\n"
" -f, --file=FIL       hämta MÖNSTER från FIL\n"
" -i, --ignore-case      versaler och gemener jämförs lika\n"

#: src/msggrep.c:436
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
"   --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
"   --escape        use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po       write PO file even if empty\n"
"   --indent        indented output style\n"
"   --no-location      suppress '#: filename:line' lines\n"
"   --add-location     preserve '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --strict        strict Uniforum output style\n"
" -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
"   --sort-output      generate sorted output\n"
"   --sort-by-file     sort output by file location\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
"   --no-escape       använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"               (normalläge)\n"
"   --escape        använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"               inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po       skriv PO-fil även om den är tom\n"
"   --indent        indentera resultatet\n"
"   --no-location      ta bort rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
"   --add-location     bevara rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
"   --strict        strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
"   --sort-output      sortera resultatet\n"
"   --sort-by-file     sortera resultatet efter filposition\n"

#: src/msggrep.c:510
msgid "write to grep subprocess failed"
msgstr "skrivning till grep barnprocess misslyckades"

#: src/msginit.c:275
msgid ""
"You are in a language indifferent environment. Please set\n"
"your LANG environment variable, as described in the ABOUT-NLS\n"
"file. This is necessary so you can test your translations.\n"
msgstr ""
"Du befinner dig i en språkoberoende miljö. Sätt din miljövariabel\n"
"LANG såsom beskrivs i filen ABOUT-NLS. Detta är nödvändigt för att\n"
"du ska kunna testa dina översättningar.\n"

#: src/msginit.c:303
#, c-format
msgid ""
"Output file %s already exists.\n"
"Please specify the locale through the --locale option or\n"
"the output .po file through the --output-file option.\n"
msgstr ""
"Utfil %s finns redan.\n"
"Ange lokal med flaggan --locale eller\n"
".po-utfilen med flaggan --output-file.\n"

#: src/msginit.c:326
#, c-format
msgid "Created %s.\n"
msgstr "Skapade %s.\n"

#: src/msginit.c:348
#, no-wrap
msgid ""
"Creates a new PO file, initializing the meta information with values from the\n"
"user's environment.\n"
msgstr ""
"Skapar en ny PO-fil och initierar metainformation med värden från\n"
"användarens miljövariabler.\n"

#: src/msginit.c:359
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" -i, --input=INPUTFILE    input POT file\n"
"If no input file is given, the current directory is searched for the POT file.\n"
"If it is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" -i, --input=INFIL      POT-infil\n"
"Om ingen infil ges söks POT-filen i aktuell katalog.\n"
"Om den är - läses standard in.\n"

#: src/msginit.c:367
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location:\n"
" -o, --output-file=FILE   write output to specified PO file\n"
"If no output file is given, it depends on the --locale option or the user's\n"
"locale setting. If it is -, the results are written to standard output.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil:\n"
" -o, --output-file=FIL    Skriv resultatet till den givna PO-filen\n"
"Om ingen utfil ges beror den på flaggan --locale eller användarens\n"
"lokalinställning. Om den är - skrivs resultatet till standard ut.\n"

#: src/msginit.c:375
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -l, --locale=LL_CC     set target locale\n"
"   --no-translator     assume the PO file is automatically generated\n"
" -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
msgstr ""
"Utdatadetaljer:\n"
" -l, --locale=LL_CC     sätt mållokal\n"
"   --no-translator     antag att PO-filen är automatgenererad\n"
" -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"

#: src/msginit.c:426
msgid ""
"Found more than one .pot file.\n"
"Please specify the input .pot file through the --input option.\n"
msgstr ""
"Hittade fler än en .pot-fil.\n"
"Ange .pot-infil med flaggan --input.\n"

#: src/msginit.c:434 src/msginit.c:439
msgid "error reading current directory"
msgstr "fel vid läsning av aktuell katalog"

#: src/msginit.c:447
msgid ""
"Found no .pot file in the current directory.\n"
"Please specify the input .pot file through the --input option.\n"
msgstr ""
"Hittade ingen .pot-fil i aktuell katalog.\n"
"Ange .pot-infil med flaggan --input.\n"

#: src/msginit.c:894 src/msginit.c:946 src/msginit.c:1084 src/msginit.c:1151
#: src/read-java.c:80
msgid "fdopen() failed"
msgstr "fdopen() misslyckades"

#: src/msginit.c:899 src/msginit.c:951 src/msginit.c:1089
#, c-format
msgid "%s subprocess I/O error"
msgstr "I/O-fel i %s-barnprocess"

#: src/msginit.c:908 src/msginit.c:960 src/msginit.c:1098 src/msginit.c:1165
#: src/read-java.c:90
#, c-format
msgid "%s subprocess failed with exit code %d"
msgstr "%s-barnprocess terminerade med slutstatus %d"

#: src/msginit.c:1074
msgid ""
"The new message catalog should contain your email address, so that users can\n"
"give you feedback about the translations, and so that maintainers can contact\n"
"you in case of unexpected technical problems.\n"
msgstr ""
"Den nya meddelandekatalogen bör innehålla din e-postaddress så att\n"
"användare kan komma med åsikter om översättningarna och underhållare kan\n"
"kontakta dig ifall det blir oväntade tekniska problem.\n"

#. TRANSLATORS: "English" needs to be replaced by your language.
#. For example in it.po write "Traduzioni italiani ...",
#. *not* "Traduzioni inglesi ...".
#: src/msginit.c:1454
#, c-format
msgid "English translations for %s package"
msgstr "Svenska översättningar för paket %s"

#: src/msgl-cat.c:173 src/msgl-charset.c:86 src/msgl-iconv.c:299
#, c-format
msgid "present charset \"%s\" is not a portable encoding name"
msgstr "nuvarande teckenuppsättning \"%s\" är inte ett portabelt kodningsnamn"

#: src/msgl-cat.c:181 src/msgl-iconv.c:307
#, c-format
msgid "two different charsets \"%s\" and \"%s\" in input file"
msgstr "två olika teckenuppsättningar \"%s\" och \"%s\" i infilen"

#: src/msgl-cat.c:194
#, c-format
msgid "input file `%s' doesn't contain a header entry with a charset specification"
msgstr "infilen \"%s\" saknar en huvudrad som anger teckenuppsättning"

#: src/msgl-cat.c:198
#, c-format
msgid "domain \"%s\" in input file `%s' doesn't contain a header entry with a charset specification"
msgstr "domän \"%s\" i infil \"%s\" saknar en huvudrad som anger teckenuppsättning"

#: src/msgl-cat.c:359 src/msgl-iconv.c:382
#, c-format
msgid "target charset \"%s\" is not a portable encoding name."
msgstr "målteckenuppsättning \"%s\" är inte ett portabelt kodningsnamn"

#: src/msgl-cat.c:409 src/msgl-cat.c:415 src/msgl-charset.c:91
#: src/msgl-charset.c:126 src/write-po.c:723 src/write-po.c:817
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: src/msgl-cat.c:410
msgid ""
"Input files contain messages in different encodings, UTF-8 among others.\n"
"Converting the output to UTF-8.\n"
msgstr ""
"Infiler har meddelanden med flera kodningar, däribland UTF-8.\n"
"Konverterar resultatet till UTF-8.\n"

#: src/msgl-cat.c:416
#, c-format
msgid ""
"Input files contain messages in different encodings, %s and %s among others.\n"
"Converting the output to UTF-8.\n"
"To select a different output encoding, use the --to-code option.\n"
msgstr ""
"Infiler har meddelanden med flera kodningar, däribland %s och %s.\n"
"Konverterar resultatet till UTF-8.\n"
"Använd flaggan --to-code för att välja en annan kodning.\n"

#: src/msgl-charset.c:92
#, c-format
msgid ""
"Locale charset \"%s\" is different from\n"
"input file charset \"%s\".\n"
"Output of '%s' might be incorrect.\n"
"Possible workarounds are:\n"
msgstr ""
"Lokalteckenuppsättning \"%s\" skiljer sig från\n"
"infilens teckenuppsättning \"%s\".\n"
"Resultatet för \"%s\" kan bli felaktigt.\n"
"Möjliga sätt att komma runt problemet är:\n"

#: src/msgl-charset.c:99
#, c-format
msgid "- Set LC_ALL to a locale with encoding %s.\n"
msgstr "- Sätt LC_ALL till en lokal med kodning %s.\n"

#: src/msgl-charset.c:104
#, c-format
msgid ""
"- Convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
" then apply '%s',\n"
" then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
msgstr ""
"- Konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\",\n"
" tillämpa därefter \"%s\",\n"
" konvertera sedan tillbaka till %s med \"msgconv\".\n"

#: src/msgl-charset.c:113
#, c-format
msgid ""
"- Set LC_ALL to a locale with encoding %s,\n"
" convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
" then apply '%s',\n"
" then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
msgstr ""
"- Sätt LC_ALL till en lokal med kodning %s,\n"
" konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\",\n"
" tillämpa därefter \"%s\"\n"
" konvertera sedan tillbaka till %s med \"msgconv\".\n"

#: src/msgl-charset.c:127
#, c-format
msgid ""
"Locale charset \"%s\" is not a portable encoding name.\n"
"Output of '%s' might be incorrect.\n"
"A possible workaround is to set LC_ALL=C.\n"
msgstr ""
"Lokalteckenuppsättning \"%s\" är inte ett portabelt kodningsnamn.\n"
"Resultatet för \"%s\" kan bli felaktigt.\n"
"Ett möjligt sätt att komma runt problemet är att sätta LC_ALL=C.\n"

#: src/msgl-iconv.c:200 src/msgl-iconv.c:254
msgid "conversion failure"
msgstr "konverteringsfel"

#: src/msgl-iconv.c:328
msgid "input file doesn't contain a header entry with a charset specification"
msgstr "infilen saknar en huvudrad som anger teckenuppsättning"

#: src/msgl-iconv.c:346
#, c-format
msgid "Cannot convert from \"%s\" to \"%s\". %s relies on iconv(), and iconv() does not support this conversion."
msgstr ""
"Kan inte konvertera från \"%s\" till \"%s\". %s beror på iconv()\n"
"och iconv() stöder inte denna konvertering."

#: src/msgl-iconv.c:362
#, c-format
msgid "Cannot convert from \"%s\" to \"%s\". %s relies on iconv(). This version was built without iconv()."
msgstr ""
"Kan inte konvertera från \"%s\" till \"%s\". %s beror på iconv().\n"
"Denna version byggdes utan iconv()."

#: src/msgmerge.c:340
msgid "backup type"
msgstr "säkerhetskopieringstyp"

#: src/msgmerge.c:377
#, no-wrap
msgid ""
"Merges two Uniforum style .po files together. The def.po file is an\n"
"existing PO file with translations which will be taken over to the newly\n"
"created file as long as they still match; comments will be preserved,\n"
"but extracted comments and file positions will be discarded. The ref.pot\n"
"file is the last created PO file with up-to-date source references but\n"
"old translations, or a PO Template file (generally created by xgettext);\n"
"any translations or comments in the file will be discarded, however dot\n"
"comments and file positions will be preserved. Where an exact match\n"
"cannot be found, fuzzy matching is used to produce better results.\n"
msgstr ""
"Slår samman två .po-filer av Uniforum-typ. Filen def.po är en\n"
"existerande PO-fil som innehåller de gamla översättningarna som kommer att\n"
"flyttas över till den nya filen om de är lika. Kommentarer bevaras men\n"
"extraheringskommentarer och filpositioner kastas bort.\n"
"Filen ref.pot är den senast skapade PO-filen med aktuella källkodreferenser\n"
"men gamla översättningar, eller en PO-mönsterfil (i allmänhet skapad med\n"
"xgettext). Alla översättningar och kommentarer i filen kastas bort,\n"
"dock bevaras punktkommentarer och filpositioner. Om en exakt likhet\n"
"inte kan hittas används luddig jämförelse för att ge bättre resultat.\n"

#: src/msgmerge.c:395
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" def.po           translations referring to old sources\n"
" ref.pot           references to new sources\n"
" -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
" -C, --compendium=FILE    additional library of message translations,\n"
"               may be specified more than once\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" def.po           översättningar som refererar till gamla källkoden\n"
" ref.pot           referenser till den nya källkoden\n"
" -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
" -C, --compendium=FIL    ytterligare kataloger med översättningar,\n"
"               kan anges flera gånger\n"

#: src/msgmerge.c:405
#, no-wrap
msgid ""
"Operation mode:\n"
" -U, --update        update def.po,\n"
"               do nothing if def.po already up to date\n"
msgstr ""
"Körläge:\n"
" -U, --update        updatera def.po,\n"
"               gör ingenting om def.po redan är aktuell\n"

#: src/msgmerge.c:420
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location in update mode:\n"
"The result is written back to def.po.\n"
"   --backup=CONTROL    make a backup of def.po\n"
"   --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
"The version control method may be selected via the --backup option or through\n"
"the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:\n"
" none, off    never make backups (even if --backup is given)\n"
" numbered, t   make numbered backups\n"
" existing, nil  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" simple, never  always make simple backups\n"
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or the SIMPLE_BACKUP_SUFFIX\n"
"environment variable.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil i uppdateringsläge:\n"
"Resultatet skrivs tillbaka till def.po.\n"
"   --backup=KONTROLL    gör en säkerhetskopia av def.po\n"
"   --suffix=SUFFIX     använd ett annat suffix än det vanliga\n"
"Versionshanteringen kan styras med --backup eller miljövariabeln\n"
"VERSION_CONTROL. Här är värdena:\n"
" none, off    gör aldrig säkerhetskopior (även om --backup ges)\n"
" numbered, t   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" existing, nil  numrerade säkerhetskopior om det finns sådana, enkla annars\n"
" simple, never  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"
"Suffix för säkerhetskopior är \"~\", om den inte sätts med --suffix eller\n"
"miljövariabeln SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"

#: src/msgmerge.c:457
#, no-wrap
msgid ""
"Informative output:\n"
" -h, --help         display this help and exit\n"
" -V, --version        output version information and exit\n"
" -v, --verbose        increase verbosity level\n"
" -q, --quiet, --silent    suppress progress indicators\n"
msgstr ""
"Informativ utskrift:\n"
" -h, --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
" -v, --verbose        öka mängden information i meddelanden\n"
" -q, --quiet, --silent    visa inte framstegsindikatorer\n"

#: src/msgmerge.c:625
msgid "this message should define plural forms"
msgstr "detta meddelande ska definiera pluralformer"

#: src/msgmerge.c:648
msgid "this message should not define plural forms"
msgstr "detta meddelande ska inte definiera pluralformer"

#: src/msgmerge.c:779
#, c-format
msgid "%sRead %ld old + %ld reference, merged %ld, fuzzied %ld, missing %ld, obsolete %ld.\n"
msgstr "%sLäste %ld gamla + %ld referenser, %ld sammanslagna, %ld luddiga, %ld saknade, %ld föråldrade.\n"

#: src/msgmerge.c:787
msgid " done.\n"
msgstr " klar.\n"

#: src/msgunfmt.c:201
#, c-format
msgid "%s and explicit file names are mutually exclusive"
msgstr "%s och explicita filnamn är ömsesidigt uteslutande"

#: src/msgunfmt.c:267
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [FIL]...\n"

#: src/msgunfmt.c:272
#, no-wrap
msgid "Convert binary message catalog to Uniforum style .po file.\n"
msgstr "Konvertera en binär meddelandekatalog till en .po-fil av Uniforum-typ\n"

#: src/msgunfmt.c:282
#, no-wrap
msgid ""
"Operation mode:\n"
" -j, --java        Java mode: generate a Java ResourceBundle class\n"
msgstr ""
"Körläge:\n"
" -j, --java        Javaläge: generera en Java ResourceBundle-klass\n"

#: src/msgunfmt.c:288
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location:\n"
" FILE ...         input .mo files\n"
"If no input file is given or if it is -, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Plats för infil:\n"
" FIL ...         .mo-infiler\n"
"Om ingen infil är given eller om den är - läses standard in.\n"

#: src/msgunfmt.c:295
#, no-wrap
msgid ""
"Input file location in Java mode:\n"
" -r, --resource=RESOURCE resource name\n"
" -l, --locale=LOCALE   locale name, either language or language_COUNTRY\n"
"The class name is determined by appending the locale name to the resource name,\n"
"separated with an underscore. The class is located using the CLASSPATH.\n"
msgstr ""
"Plats för infil i Javaläge:\n"
" -r, --resource=RESURS    resursnamn\n"
" -l, --locale=LOKAL     Lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
"Klassnamnet härleds genom att lägga till lokalnamnet till resursnamnet\n"
"avskiljt med ett understreck. Klassen söks med hjälp av CLASSPATH.\n"

#: src/msgunfmt.c:304
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location:\n"
" -o, --output-file=FILE  write output to specified file\n"
"The results are written to standard output if no output file is specified\n"
"or if it is -.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil:\n"
" -o, --output-file=FIL  skriv resultat till angiven fil\n"
"Resultatet skrivs till standard ut om ingen utfil anges eller om den är -.\n"

#: src/msgunfmt.c:312
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -e, --no-escape     do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape       use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po      write PO file even if empty\n"
" -i, --indent       write indented output style\n"
"   --strict       write strict uniforum style\n"
" -w, --width=NUMBER    set output page width\n"
" -s, --sort-output    generate sorted output\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
" -e, --no-escape     använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"              (normalläge)\n"
" -E, --escape       använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"              inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po      skriv PO-fil även om den är tom\n"
" -i, --indent       indentera resultatet\n"
"   --strict       strikt Uniforum-format på resultatet\n"
" -w, --width=ANTAL    sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -s, --sort-output    sortera resultatet\n"

#: src/msgunfmt.c:324
#, no-wrap
msgid ""
"Informative output:\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -V, --version      output version information and exit\n"
" -v, --verbose      increase verbosity level\n"
msgstr ""
"Informativ utskrift:\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -v, --verbose      öka mängden information i meddelanden\n"

#: src/msguniq.c:279
#, no-wrap
msgid ""
"Unifies duplicate translations in a translation catalog.\n"
"Finds duplicate translations of the same message ID. Such duplicates are\n"
"invalid input for other programs like msgfmt, msgmerge or msgcat. By\n"
"default, duplicates are merged together. When using the --repeated option,\n"
"only duplicates are output, and all other messages are discarded. Comments\n"
"and extracted comments will be cumulated, except that if --use-first is\n"
"specified, they will be taken from the first translation. File positions\n"
"will be cumulated. When using the --unique option, duplicates are discarded.\n"
msgstr ""
"Slår samman duplicerade översättningar i en meddelandekatalog.\n"
"Hittar duplicerade översättningar med samma meddelande-id (msgid). Sådana\n"
"duplikat är ogiltig indata för andra program såsom msgfmt, msgmerge\n"
"eller msgcat. I normalläge slås duplikat ihop.\n"
"När flaggan --repeated används skrivs bara duplikat och alla andra\n"
"meddelanden kastas bort. Kommentarer och extraherade kommentarer\n"
"samlas ihop, utom när --use-first ges. Då tas de endast från den första\n"
"översättningen. Filpositioner samlas ihop.\n"
"När flaggan --unique anges kastas duplikat bort.\n"

#: src/msguniq.c:312
#, no-wrap
msgid ""
"Message selection:\n"
" -d, --repeated         print only duplicates\n"
" -u, --unique          print only unique messages, discard duplicates\n"
msgstr ""
"Meddelandeval:\n"
" -d, --repeated         skriv bara duplicerade meddelanden\n"
" -u, --unique          skriv bara unika meddelanden, duplikat kastas\n"

#: src/ngettext.c:215
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION] [TEXTDOMAIN] MSGID MSGID-PLURAL COUNT\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA] [TEXTDOMÄN] MSGID MSGID-PLURAL ANTAL\n"

#: src/ngettext.c:220
#, no-wrap
msgid ""
"Display native language translation of a textual message whose grammatical\n"
"form depends on a number.\n"
msgstr ""
"Visa översättningar i det lokala språket av textmeddelanden vars grammatiska\n"
"form beror på ett tal.\n"

#: src/ngettext.c:225
#, no-wrap
msgid ""
" -d, --domain=TEXTDOMAIN  retrieve translated message from TEXTDOMAIN\n"
" -e            enable expansion of some escape sequences\n"
" -E            (ignored for compatibility)\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -V, --version       display version information and exit\n"
" [TEXTDOMAIN]       retrieve translated message from TEXTDOMAIN\n"
" MSGID MSGID-PLURAL    translate MSGID (singular) / MSGID-PLURAL (plural)\n"
" COUNT           choose singular/plural form based on this value\n"
msgstr ""
" -d, --domain=TEXTDOMÄN  hämta översatta meddelanden från TEXTDOMÄN\n"
" -e            expandera några kontrollsekvenser\n"
" -E            (ignorerad för bakåtkompatibilitet)\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
" [TEXTDOMÄN]        hämta meddelande från TEXTDOMÄN\n"
" MSGID MSGID-PLURAL    översätt MSGID (singular) / MSGID-PLURAL (plural)\n"
" ANTAL           välj singular/plural baserat på detta värde\n"

#: src/ngettext.c:236
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"If the TEXTDOMAIN parameter is not given, the domain is determined from the\n"
"environment variable TEXTDOMAIN. If the message catalog is not found in the\n"
"regular directory, another location can be specified with the environment\n"
"variable TEXTDOMAINDIR.\n"
"Standard search directory: %s\n"
msgstr ""
"Om parametern TEXTDOMÄN utelämnas bestäms domänen av miljövariabeln\n"
"TEXTDOMAIN. Om meddelandekatalogen inte hittas i den normala katalogen så\n"
"kan en annan katalog anges med miljövariabeln TEXTDOMAINDIR.\n"
"Normal katalog för meddelandekataloger: %s\n"

#: src/open-po.c:69
msgid "<stdin>"
msgstr "<standard in>"

#: src/po-charset.c:172 src/po-charset.c:240 src/po-charset.c:268
#: src/po-charset.c:294
#, c-format
msgid "%s: warning: "
msgstr "%s: varning: "

#: src/po-charset.c:173
#, c-format
msgid ""
"Charset \"%s\" is not a portable encoding name.\n"
"Message conversion to user's charset might not work.\n"
msgstr ""
"Teckenuppsättning \"%s\" är inte namn på en portabel kodning.\n"
"Meddelandekonvertering till användarens teckenuppsättning kan misslyckas.\n"

#: src/po-charset.c:236 src/po-charset.c:266
msgid "Continuing anyway, expect parse errors."
msgstr "Fortsätter ändå, tolkningsfel kan förväntas."

#: src/po-charset.c:238
msgid "Continuing anyway."
msgstr "Fortsätter ändå."

#: src/po-charset.c:241
#, c-format
msgid ""
"Charset \"%s\" is not supported. %s relies on iconv(),\n"
"and iconv() does not support \"%s\".\n"
msgstr ""
"Teckenuppsättning \"%s\" stöds ej. %s beror på iconv(),\n"
"och iconv() stöder inte \"%s\".\n"

#: src/po-charset.c:250 src/po-charset.c:276
msgid ""
"Installing GNU libiconv and then reinstalling GNU gettext\n"
"would fix this problem.\n"
msgstr ""
"Installation av GNU libiconv med efterföljande ominstallation av\n"
"GNU gettext skulle lösa detta problem.\n"

#: src/po-charset.c:255 src/po-charset.c:280
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: src/po-charset.c:269
#, c-format
msgid ""
"Charset \"%s\" is not supported. %s relies on iconv().\n"
"This version was built without iconv().\n"
msgstr ""
"Teckenuppsättning \"%s\" stöds ej. %s beror på iconv().\n"
"Denna version byggdes utan iconv().\n"

#: src/po-charset.c:295
msgid ""
"Charset missing in header.\n"
"Message conversion to user's charset will not work.\n"
msgstr ""
"Teckenuppsättning saknas i huvudet.\n"
"Meddelandekonvertering till användarens teckenuppsättning kommer att misslyckas.\n"

#: po-gram-gen.y:91
msgid "inconsistent use of #~"
msgstr "inkonsekvent användning av #~"

#: po-gram-gen.y:181
msgid "missing `msgstr[]' section"
msgstr "\"msgstr[]\"-delen saknas"

#: po-gram-gen.y:189
msgid "missing `msgid_plural' section"
msgstr "\"msgid_plural\"-delen saknas"

#: po-gram-gen.y:196
msgid "missing `msgstr' section"
msgstr "\"msgstr\"-delen saknas"

#: po-gram-gen.y:241
msgid "first plural form has nonzero index"
msgstr "första pluralformen har index som inte är noll"

#: po-gram-gen.y:243
msgid "plural form has wrong index"
msgstr "pluralform har fel index"

#: src/po-lex.c:135 src/po-lex.c:176 src/po-lex.h:91 src/po-lex.h:106
#: src/po-lex.h:126 src/po-lex.h:141
msgid "too many errors, aborting"
msgstr "för många fel, avbryter körningen"

#: src/po-lex.c:545 src/write-po.c:331 src/write-po.c:421
msgid "invalid multibyte sequence"
msgstr "ogiltig flerbytesekvens"

#: src/po-lex.c:571
msgid "incomplete multibyte sequence at end of file"
msgstr "ofullständig flerbytesekvens i slutet på filen"

#: src/po-lex.c:581
msgid "incomplete multibyte sequence at end of line"
msgstr "ofullständig flerbytesekvens i slutet på raden"

#: src/po-lex.c:589
msgid "iconv failure"
msgstr "iconv misslyckades"

#: src/po-lex.c:763 src/read-mo.c:70 src/read-mo.c:135 src/x-c.c:287
#: src/x-rst.c:227 src/x-ycp.c:103
#, c-format
msgid "error while reading \"%s\""
msgstr "fel uppstod då \"%s\" lästes"

#: src/po-lex.c:829
#, c-format
msgid "keyword \"%s\" unknown"
msgstr "nyckelordet \"%s\" är okänt"

#: src/po-lex.c:939
msgid "invalid control sequence"
msgstr "ogiltig kontrollsekvens"

#: src/po-lex.c:1047
msgid "end-of-file within string"
msgstr "filslut inne i en sträng"

#: src/po-lex.c:1053
msgid "end-of-line within string"
msgstr "radslut inne i en sträng"

#: src/read-mo.c:71 src/read-mo.c:136
#, c-format
msgid "file \"%s\" truncated"
msgstr "filen \"%s\" avkortad"

#: src/read-mo.c:102
#, c-format
msgid "seek \"%s\" offset %ld failed"
msgstr "sökning \"%s\" position %ld misslyckades"

#: src/read-mo.c:141
#, c-format
msgid "file \"%s\" contains a not NUL terminated string"
msgstr "filen \"%s\" innehåller en sträng som inte avslutas med nolltecknet"

#: src/read-mo.c:186
#, c-format
msgid "file \"%s\" is not in GNU .mo format"
msgstr "filen \"%s\" är inte på GNUs .mo-format"

#: src/write-java.c:1108
msgid "cannot find a temporary directory, try setting $TMPDIR"
msgstr "kan inte hitta temporärkatalog, försök sätta $TMPDIR"

#: src/write-java.c:1118
#, c-format
msgid "cannot create a temporary directory using template \"%s\""
msgstr "kan inte skapa temporärkatalog med mallen \"%s\""

#: src/write-java.c:1131
#, c-format
msgid "not a valid Java class name: %s"
msgstr "inte ett giltigt Javaklassnamn: %s"

#: src/write-java.c:1188 src/write-java.c:1201
#, c-format
msgid "failed to create \"%s\""
msgstr "misslyckades med att skapa \"%s\""

#: src/write-java.c:1209 src/write-mo.c:289 src/write-po.c:966
#, c-format
msgid "error while writing \"%s\" file"
msgstr "fel vid skrivning till filen \"%s\""

#: src/write-java.c:1223
msgid "compilation of Java class failed, please try --verbose or set $JAVAC"
msgstr "kompilering av Javaklass misslyckades, försök med --verbose eller sätt $JAVAC"

#: src/write-mo.c:277
#, c-format
msgid "error while opening \"%s\" for writing"
msgstr "fel uppstod när \"%s\" öppnades för skrivning"

#: src/write-po.c:370
#, c-format
msgid "internationalized messages should not contain the `\\%c' escape sequence"
msgstr "internationaliserade meddelanden bör inte ha kontrollsekvensen \"\\%c\""

#: src/write-po.c:724 src/write-po.c:818
#, c-format
msgid ""
"The following msgid contains non-ASCII characters.\n"
"This will cause problems to translators who use a character encoding\n"
"different from yours. Consider using a pure ASCII msgid instead.\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Följande meddelande-id (msgid) innehåller tecken som inte är ASCII.\n"
"Detta förosakar problem för översättare som använder en teckenuppsättning\n"
"som är en annan än din. Försök använda en ren ASCII-msgid istället.\n"
"%s\n"

#: src/write-po.c:885
#, c-format
msgid "cannot create output file \"%s\""
msgstr "kan inte skapa utfilen \"%s\""

#: src/write-po.c:892
#, no-c-format
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: src/x-c.c:936
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unterminated character constant"
msgstr "%s:%d: varning: oavslutad teckenkonstant"

#: src/x-c.c:960
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unterminated string literal"
msgstr "%s:%d: varning: oavslutad sträng"

#: src/x-po.c:106 src/xgettext.c:608
msgid "this file may not contain domain directives"
msgstr "denna fil kan inte innehålla domändirektiv"

#: src/x-rst.c:108
#, c-format
msgid "%s:%d: invalid string definition"
msgstr "%s:%d: ogiltig strängdefinition"

#: src/x-rst.c:168
#, c-format
msgid "%s:%d: missing number after #"
msgstr "%s:%d fattas tal efter #"

#: src/x-rst.c:203
#, c-format
msgid "%s:%d: invalid string expression"
msgstr "%s:%d: ogiltigt strängmönster"

#: src/xgettext.c:378
msgid "--join-existing cannot be used when output is written to stdout"
msgstr "--join-existing kan inte användas då resultatet skrivs till standard ut"

#: src/xgettext.c:383
msgid "xgettext cannot work without keywords to look for"
msgstr "xgettext måste ha nyckelord att söka efter för att fungera"

#: src/xgettext.c:471
#, c-format
msgid "warning: file `%s' extension `%s' is unknown; will try C"
msgstr "varning: filtyp \"%s\" med suffix \"%s\" är okänd; försöker med C"

#: src/xgettext.c:512
#, no-wrap
msgid "Extract translatable strings from given input files.\n"
msgstr "Extrahera översättbara strängar från givna infiler.\n"

#: src/xgettext.c:517
#, no-wrap
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"Motsvarande gäller för frivilliga argument.\n"

#: src/xgettext.c:532
#, no-wrap
msgid ""
"Output file location:\n"
" -d, --default-domain=NAME   use NAME.po for output (instead of messages.po)\n"
" -o, --output=FILE       write output to specified file\n"
" -p, --output-dir=DIR      output files will be placed in directory DIR\n"
"If output file is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Plats för utfil:\n"
" -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i st.f. messages.po)\n"
" -o, --output=FIL        skriv resultatet till FIL\n"
" -p, --output-dir=KATALOG    utfiler placeras i katalogen KATALOG\n"
"Om utfilen är - skrivs resultatet till standard ut.\n"

#: src/xgettext.c:541
#, no-wrap
msgid ""
"Choice of input file language:\n"
" -L, --language=NAME      recognise the specified language\n"
"                  (C, C++, ObjectiveC, PO, Java, YCP)\n"
" -C, --c++           shorthand for --language=C++\n"
"By default the language is guessed depending on the input file name extension.\n"
msgstr ""
"Språkval i infiler:\n"
" -L, --language=NAME      känn igen angivet SPRÅK\n"
"                  (C, C++, ObjectiveC, PO, Java, YCP)\n"
" -C, --c++           samma som --language=C++\n"
"I normalläge gissas språket från filändelsen på infilen.\n"

#: src/xgettext.c:550
#, no-wrap
msgid ""
"Operation mode:\n"
" -j, --join-existing      join messages with existing file\n"
" -x, --exclude-file=FILE.po   entries from FILE.po are not extracted\n"
" -c, --add-comments[=TAG]    place comment block with TAG (or those\n"
"                 preceding keyword lines) in output file\n"
msgstr ""
"Körläge:\n"
" -j, --join-existing      slå ihop meddelanden med existerande fil\n"
" -x, --exclude-file=FIL.po   rader från FIL tas inte ut\n"
" -c, --add-comments[=MÄRKE]   skriv kommentarsblock med MÄRKE (eller de\n"
"                 före nyckelordsrader) till resultatet\n"

#: src/xgettext.c:559
#, no-wrap
msgid ""
"Language=C/C++ specific options:\n"
" -a, --extract-all       extract all strings\n"
" -k, --keyword[=WORD]      additional keyword to be looked for (without\n"
"                 WORD means not to use default keywords)\n"
" -T, --trigraphs        understand ANSI C trigraphs for input\n"
"   --debug          more detailed formatstring recognition result\n"
msgstr ""
"Specifika val för C/C++:\n"
" -a, --extract-all       extrahera alla strängar\n"
" -k, --keyword[=WORD]      extra nyckelord att titta efter (om ORD\n"
"                 utelämnas, titta inte efter standardnyckelord)\n"
" -T, --trigraphs        hantera ANSI C treteckenssekvenser i infiler\n"
"   --debug          mer detaljerad igenkänning av formatsträngar\n"

#: src/xgettext.c:569
#, no-wrap
msgid ""
"Output details:\n"
" -e, --no-escape        do not use C escapes in output (default)\n"
" -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
"   --force-po         write PO file even if empty\n"
" -i, --indent          write the .po file using indented style\n"
"   --no-location       do not write '#: filename:line' lines\n"
" -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines (default)\n"
"   --strict          write out strict Uniforum conforming .po file\n"
" -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
" -s, --sort-output       generate sorted output\n"
" -F, --sort-by-file       sort output by file location\n"
"   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
"   --foreign-user       omit FSF copyright in output for foreign user\n"
" -m, --msgstr-prefix[=STRING]  use STRING or \"\" as prefix for msgstr entries\n"
" -M, --msgstr-suffix[=STRING]  use STRING or \"\" as suffix for msgstr entries\n"
msgstr ""
"Resultatdetaljer:\n"
" -e, --no-escape        använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
"                 (normalläge)\n"
" -E, --escape          använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
"                 inte \\v eller \\a\n"
"   --force-po         skriv PO-fil även om den är tom\n"
" -i, --indent          indentera resultatet\n"
"   --no-location       skriv inte rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
" -n, --add-location       skriv rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
"   --strict          skriv ut en .po-fil som strikt följer Uniforum\n"
" -w, --width=ANTAL       sätt antal kolumner i resultatet\n"
" -s, --sort-output       sortera resultatet\n"
" -F, --sort-by-file       sortera resultatet efter filposition\n"
"   --omit-header       skriv inte ut huvudet med 'msgid \"\"'\n"
"   --foreign-user       utelämna FSF copyright-text i resultatet\n"
" -m, --msgstr-prefix[=STRÄNG]  inled översatta strängar med STRÄNG eller \"\"\n"
" -M, --msgstr-suffix[=STRÄNG]  avsluta översatta strängar med STRÄNG eller \"\"\n"

#: src/xgettext.c:788
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/xgettext.c:903
msgid ""
"Empty msgid. It is reserved by GNU gettext:\n"
"gettext(\"\") returns the header entry with\n"
"meta information, not the empty string.\n"
msgstr ""
"Tom msgid. Detta är reserverat av GNU gettext:\n"
"gettext(\"\") returnerar huvudet med metainformation,\n"
"inte den tomma stängen.\n"

#: src/xgettext.c:1172
#, c-format
msgid "language `%s' unknown"
msgstr "språket \"%s\" okänt"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.