Re: gcal-3.00.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-30 03:16:24

Andreas Persenius wrote:
> > > >#: src/hd-use.c:2275
> > > >#, c-format
> > > >msgid "%s%s contains %d maximum entries now!%s"
> > > >msgstr "%s%s innehåller nu %d maxposter!%s"
> > >
> > > ...max antal poster!%s" ?
> >
> > Hur får du ihop det med siffran %d? Jag tycker att "... innehåller nu %d
> > max antal poster" blir fel. Det kan väl bara finnas ett maxantal, men
> > ganska många poster som har sitt maxvärde, vilket jag antar är det som
> > åsyftas? Förslag mottages gärna. Jag ändrar inte så länge.
> 
> "%s%s innehåller nu max antal poster: %d stycken.%s"

Jag ändrar. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.