Re: gcal-3.00.sv.po

From: Andreas Persenius (ndap_at_telia.com)
Date: 2001-11-29 13:59:37

Quoting Christian Rose (menthos@menthos.com):
> > >#: src/hd-use.c:2275
> > >#, c-format
> > >msgid "%s%s contains %d maximum entries now!%s"
> > >msgstr "%s%s innehåller nu %d maxposter!%s"
> >
> > ...max antal poster!%s" ?
> 
> Hur får du ihop det med siffran %d? Jag tycker att "... innehåller nu %d
> max antal poster" blir fel. Det kan väl bara finnas ett maxantal, men
> ganska många poster som har sitt maxvärde, vilket jag antar är det som
> åsyftas? Förslag mottages gärna. Jag ändrar inte så länge.

"%s%s innehåller nu max antal poster: %d stycken.%s"


   -- Andreas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.