Re: texinfo-4.0d

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-20 13:07:34

Göran Uddeborg wrote:
> > N " \\%-10[dir-node] Move to the `directory' node. Equivalent to `\\[goto-node] (DIR)'.\n"
> > N " \\%-10[top-node] Move to the Top node. Equivalent to `\\[goto-node] Top'.\n"
> > N " \\%-10[dir-node] Gå till \"directory\"-noden. Likvärdigt med \"g (DIR)\".\n"
> > N " \\%-10[top-node] Gå till den översta noden. Likvärdigt med \"g Top\".\n"
> 
> Du missade att de ersatt "g" med en kommandoreferens där.

Minsann! Tack! Fixat på båda ställen.


> > N "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> > N "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org.\n"
> 
> > N "Skicka felrapporter till bug-texinfo@gnu.org,\n"
> > N "allmänna frågor och diskussion till help-texinfo@gnu.org,\n"
> > N "och synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"
> 
> Hmm, hur var det nu, inget komma före "och" i en uppräkning på
> svenska, eller hur? :-)

Hmm. Jaja, jag ändrar på alla ställen (fem ställen).


> >  #: makeinfo/makeinfo.c:437
> >  #, no-wrap
> > N msgid ""
> > N "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> > N "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org."
> > N msgstr ""
> >  "Skicka felrapporter till bug-texinfo@gnu.org,\n"
> >  "allmänna frågor och diskussion till help-texinfo@gnu.org,\n"
> >  "och synpunkter på översättningen till sv@li.org."
> 
> D:o.

Ja. Och tre ställen till.
Tack för kommentarerna, ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/texinfo-4.0d.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.