Re: bison, nästa försök

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-18 15:14:55

Christian Rose writes:
> On Thu, 15 Nov 2001, Jan D. wrote:
> > Element fungerar bra.
> 
> Håller med, det borde in i en ordlista. Göran?

Ok, jag lägger in det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.