bison, nästa försök

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-14 23:05:47

Jag har nu fört in diverse ändringar efter era påpekanden. Det har
också hunnit komma en ny version, och jag har översatt de nya
meddelandena. Skillnaderna och helheten finns inkluderade nedan på
traditionellt vis.

Finns det förresten något "rätt" sätt att skapa nya msgstr[i]-poster i
en po-fil i po-mode? Jag fick bara en msgstr[0] från början, och var
tvungen att lämna po-mode för att skapa en pluralvariant. Sedan kunde
jag redigera den inifrån po-mode. Finns det bättre sätt? Det känns
som om po-mode klarar indexerade msgstr lite till hälften, tycker jag.


 # Swedish messages for bison.
 # Copyright © 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: bison 1.30a\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-11-05 11:08+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-11-10 13:32+0100\n"
N "Project-Id-Version: bison 1.30b\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-11-12 10:34+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-11-14 22:58+0100\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
G "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
N "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
N "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: src/conflicts.c:45
 #, c-format
 msgid "Conflict in state %d between rule %d and token %s resolved as %s.\n"
G msgstr "Konflikt i tillstånd %d mellan regel %d och tecken %s, löstes med %s.\n"
N msgstr "Konflikt i tillstånd %d mellan regel %d och element %s, löstes med %s.\n"
 
 
 #: src/conflicts.c:411
 #, c-format
G msgid " %d shift/reduce conflicts"
G msgstr " %d skifta-/reducerakonflikter"
N msgid "%d shift/reduce conflict"
N msgid_plural "%d shift/reduce conflicts"
N msgstr[0] "%d skifta/reducerakonflikt"
N msgstr[1] "%d skifta/reducerakonflikter"
 
 
 #: src/conflicts.c:424
 #, c-format
G msgid " %d reduce/reduce conflicts"
G msgstr " %d reducera-/reducerakonflikter"
N msgid "%d reduce/reduce conflict"
N msgid_plural "%d reduce/reduce conflicts"
N msgstr[0] "%d reducera/reducerakonflikt"
N msgstr[1] "%d reducera/reducerakonflikter"
 
 
 #: src/conflicts.c:500
 #, c-format
N msgid "expected %d shift/reduce conflict"
N msgid_plural "expected %d shift/reduce conflicts"
N msgstr[0] "förväntade %d skifta/reducerakonflikt"
N msgstr[1] "förväntade %d skifta/reducerakonflikter"
N 
 #: src/conflicts.c:587 src/conflicts.c:707
 #, c-format
 
 #: src/conflicts.c:598 src/print.c:171
 #, c-format
G msgid "  $default\treduce using rule %d (%s)\n\n"
G msgstr "  $skönsfall\treducera med regel %d (%s)\n\n"
N msgid ""
N "  $default\treduce using rule %d (%s)\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "  $standard\treducera med regel %d (%s)\n"
N "\n"
 
 
 #: src/conflicts.c:727
 #, c-format
 msgid "  $default\treduce using rule %d (%s)\n"
G msgstr "  $skönsfall\treducera med regel %d (%s)\n"
N msgstr "  $standard\treducera med regel %d (%s)\n"
 
 #: src/derives.c:43
 msgid "DERIVES"
G msgstr "GENERERAR"
N msgstr "HÄRLEDER"
 
 #: src/derives.c:48
 #, c-format
 msgid "%s derives"
G msgstr "%s genererar"
N msgstr "%s härleder"
 
 #: src/files.c:143
 #, c-format
 msgid "cannot open file `%s'"
G msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
N msgstr "kan inte öppna filen \"%s\""
 
 
 #. Some efforts were made to ease the translators' task, please
 #. continue.
 #: src/getargs.c:84
 msgid "GNU bison generates parsers for LALR(1) grammars.\n"
G msgstr "GNU bison genererar tolkar för LALR(1)-grammatiker.\n"
N msgstr "GNU bison genererar parsrar för LALR(1)-grammatiker.\n"
 
 
 #: src/getargs.c:92
 msgid ""
 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 msgstr ""
 "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
G "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Och på samma\n"
G "sätt för valfria argument.\n"
N "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Motsvarande\n"
N "för valfria argument.\n"
 
 
 #: src/getargs.c:105
 msgid ""
 "Parser:\n"
 " -S, --skeleton=FILE    specify the skeleton to use\n"
 " -t, --debug        instrument the parser for debugging\n"
 "   --locations      enable locations computation\n"
 " -p, --name-prefix=PREFIX  prepend PREFIX to the external symbols\n"
 " -l, --no-lines       don't generate `#line' directives\n"
 " -n, --no-parser      generate the tables only\n"
 " -k, --token-table     include a table of token names\n"
 msgstr ""
 "Tolk:\n"
 " -S, --skeleton=FIL     ange skelettfilen som skall användas\n"
 " -t, --debug        instrumentera tolken för felsökning\n"
 "   --locations      aktivera lägesberäkning\n"
 " -p, --name-prefix=PREFIX  lägg till PREFIX före externa symboler\n"
 " -l, --no-lines       generera inte \"#line\"-direktiv\n"
 " -n, --no-parser      generera endast tabellerna\n"
G " -k, --token-table     inkludera en tabell över teckennamn\n"
N " -k, --token-table     inkludera en tabell över elementnamn\n"
 
 #: src/getargs.c:117
 msgid ""
 "Output:\n"
 " -d, --defines       also produce a header file\n"
 " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
 " -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
 " -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
G " -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
N " -g, --graph        also produce a VCG description of the "
N "automaton\n"
 msgstr ""
 "Utdata:\n"
 " -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
G " -v, --verbose       skapa ocks en förklaring av automaten\n"
N " -v, --verbose       skapa också en förklaring av automaten\n"
 " -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
 " -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
 " -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"
 
 
 #: src/getargs.c:146
G msgid "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
G msgstr "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
N msgid ""
N "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
N msgstr ""
N "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 
 #: src/getargs.c:150
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 msgstr ""
 "Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
 "finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT\n"
G "SPECIELLT SYFTE.\n"
N "SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
 
 
 #: src/lex.c:245
 #, c-format
 msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
G msgstr "okänd flyktföljd: \"\\\" följt av \"%s\""
N msgstr "okänd specialsekvens: \"\\\" följt av \"%s\""
 
 #: src/lex.c:342
 msgid "unterminated type name at end of file"
G msgstr "oavlutat typnamn vid filslut"
N msgstr "oavslutat typnamn vid filslut"
 
 
 #: src/lex.c:438
 msgid "use \"...\" for multi-character literal tokens"
G msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga tecken"
N msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga element"
 
 
 #: src/print.c:111
 msgid "  $default\taccept\n"
G msgstr "  $skönsfall\tacceptera\n"
N msgstr "  $standard\tacceptera\n"
 
 
 #: src/print_graph.c:187
 #, c-format
 msgid "$default\treduce using rule %d (%s)"
G msgstr "$skönsfall\treducera med regel %d (%s)"
N msgstr "$standard\treducera med regel %d (%s)"
 
 
 #: src/reader.c:169 src/reader.c:184
 msgid "unterminated string at end of file"
G msgstr "oavslutat sträng vid filslut"
N msgstr "oavslutad sträng vid filslut"
 
 #: src/reader.c:172
 msgid "unterminated string"
G msgstr "oavslutat sträng"
N msgstr "oavslutad sträng"
 
 
 #: src/reader.c:498
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' used more than once as a literal string"
G msgstr "symbol \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"
N msgstr "symbolen \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"
 
 #: src/reader.c:501
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' given more than one literal string"
G msgstr "symbol \"%s\" har fått mer än en bokstavlig sträng"
N msgstr "symbolen \"%s\" har fått mer än en bokstavlig sträng"
 
 #: src/reader.c:522 src/reader.c:664
 #, c-format
 msgid "symbol %s redefined"
G msgstr "symbol %s omdefinierad"
N msgstr "symbolen %s omdefinierad"
 
 
 #: src/reader.c:615
 #, c-format
 msgid "invalid %%type declaration due to item: %s"
G msgstr "felaktig %%type-deklaration på grund av: %s"
N msgstr "felaktig %%type-deklaration på grund av objekt: %s"
 
 
 #: src/reader.c:693
 #, c-format
 msgid "unexpected item: %s"
G msgstr "oväntat: %s"
N msgstr "oväntat objekt: %s"
 
 
 #: src/reader.c:844
 #, c-format
 msgid "unrecognized item %s, expected an identifier"
G msgstr "oväntad %s, förväntade en identifierare"
N msgstr "oväntat objekt %s, förväntade en identifierare"
 
 
 #: src/reader.c:1366
 msgid "grammar starts with vertical bar"
G msgstr "grammatiken startar med ett streck"
N msgstr "grammatiken startar med ett vertikalt streck"
 
 #: src/reader.c:1397
 #, c-format
 msgid "rule given for %s, which is a token"
G msgstr "regel given för %s, som är en tecken"
N msgstr "regel given för %s, som är ett element"
 
 
 #: src/reader.c:1588
 #, c-format
 msgid "too many symbols (tokens plus nonterminals); maximum %d"
G msgstr "för många symboler (tecken plus icketerminaler); max %d"
N msgstr "för många symboler (element plus icketerminaler); max %d"
 
 
 #: src/reader.c:1615
 #, c-format
 msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules"
G msgstr "symbolen %s används, men är inte definierad som ett tecken och har inga regler"
N msgstr "symbolen %s används, men är inte definierad som ett element och har inga regler"
 
 #: src/reader.c:1707
 #, c-format
 msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
G msgstr "tecknen %s och %s har båda nummer %d"
N msgstr "elementen %s och %s har båda fått nummer %d"
 
 
 #: src/reader.c:1813
 #, c-format
 msgid "the start symbol %s is a token"
G msgstr "startsymbolen %s är ett tecken"
N msgstr "startsymbolen %s är ett element"
 
 
 #: src/reduce.c:430
 msgid "Useless rules:"
G msgstr "Oanvädbara regler:"
N msgstr "Oanvändbara regler:"
 
 
 #: src/reduce.c:553
 #, c-format
G msgid "reduced %s defines %d terminal%s, %d nonterminal%s, and %d production%s.\n"
G msgstr "reducerad %s definierar %d terminaler%.0s, %d icketerminaler%.0s och %d produktioner.\n"
N msgid ""
N "reduced %s defines %d terminal%s, %d nonterminal%s, and %d production%s.\n"
N msgstr ""
N "reducerad %s definierar %d terminaler%.0s, %d icketerminaler%.0s och %d "
N "produktioner.\n"
 
 
 #. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
 #. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
 #: lib/obstack.c:494 lib/obstack.c:497 lib/xmalloc.c:66
 msgid "memory exhausted"
G msgstr "minnet uttömt"
N msgstr "minnet slut"

# Swedish messages for bison.
# Copyright © 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bison 1.30b\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-12 10:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-14 22:58+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: src/LR0.c:207
#, c-format
msgid "too many states (max %d)"
msgstr "för många tillstånd (max %d)"

#: lib/error.c:128 lib/error.c:156 src/complain.c:96
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: src/complain.c:150
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: src/complain.c:238 src/complain.c:279
msgid "fatal error: "
msgstr "ödesdigert fel: "

#: src/conflicts.c:45
#, c-format
msgid "Conflict in state %d between rule %d and token %s resolved as %s.\n"
msgstr "Konflikt i tillstånd %d mellan regel %d och element %s, löstes med %s.\n"

#: src/conflicts.c:111 src/conflicts.c:134
msgid "reduce"
msgstr "reducera"

#: src/conflicts.c:117 src/conflicts.c:130
msgid "shift"
msgstr "skifta"

#: src/conflicts.c:138
msgid "an error"
msgstr "ett fel"

#: src/conflicts.c:411
#, c-format
msgid "%d shift/reduce conflict"
msgid_plural "%d shift/reduce conflicts"
msgstr[0] "%d skifta/reducerakonflikt"
msgstr[1] "%d skifta/reducerakonflikter"

#: src/conflicts.c:418
msgid "and"
msgstr "och"

#: src/conflicts.c:424
#, c-format
msgid "%d reduce/reduce conflict"
msgid_plural "%d reduce/reduce conflicts"
msgstr[0] "%d reducera/reducerakonflikt"
msgstr[1] "%d reducera/reducerakonflikter"

#: src/conflicts.c:448
#, c-format
msgid "State %d contains "
msgstr "Tillstånd %d innehåller "

#. If invoked with `--yacc', use the output format specified by
#. POSIX.
#: src/conflicts.c:481
msgid "conflicts: "
msgstr "konflikter: "

#: src/conflicts.c:483
#, c-format
msgid " %d shift/reduce"
msgstr " %d skifta/reducera"

#: src/conflicts.c:487
#, c-format
msgid " %d reduce/reduce"
msgstr " %d reducera/reducera"

#: src/conflicts.c:492 src/reduce.c:497
#, c-format
msgid "%s contains "
msgstr "%s innehåller "

#: src/conflicts.c:500
#, c-format
msgid "expected %d shift/reduce conflict"
msgid_plural "expected %d shift/reduce conflicts"
msgstr[0] "förväntade %d skifta/reducerakonflikt"
msgstr[1] "förväntade %d skifta/reducerakonflikter"

#: src/conflicts.c:587 src/conflicts.c:707
#, c-format
msgid "  %-4s\t[reduce using rule %d (%s)]\n"
msgstr "  %-4s\t[reducera med regel %d (%s)]\n"

#: src/conflicts.c:598 src/print.c:171
#, c-format
msgid ""
"  $default\treduce using rule %d (%s)\n"
"\n"
msgstr ""
"  $standard\treducera med regel %d (%s)\n"
"\n"

#: src/conflicts.c:687 src/conflicts.c:701
#, c-format
msgid "  %-4s\treduce using rule %d (%s)\n"
msgstr "  %-4s\treducera med regel %d (%s)\n"

#: src/conflicts.c:727
#, c-format
msgid "  $default\treduce using rule %d (%s)\n"
msgstr "  $standard\treducera med regel %d (%s)\n"

#: src/derives.c:43
msgid "DERIVES"
msgstr "HÄRLEDER"

#: src/derives.c:48
#, c-format
msgid "%s derives"
msgstr "%s härleder"

#: src/files.c:143
#, c-format
msgid "cannot open file `%s'"
msgstr "kan inte öppna filen \"%s\""

#: src/files.c:162
msgid "cannot close file"
msgstr "kan inte stänga fil"

#. Some efforts were made to ease the translators' task, please
#. continue.
#: src/getargs.c:84
msgid "GNU bison generates parsers for LALR(1) grammars.\n"
msgstr "GNU bison genererar parsrar för LALR(1)-grammatiker.\n"

#: src/getargs.c:88
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL\n"

#: src/getargs.c:92
msgid ""
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
"obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Motsvarande\n"
"för valfria argument.\n"

#: src/getargs.c:98
msgid ""
"Operation modes:\n"
" -h, --help   display this help and exit\n"
" -V, --version  output version information and exit\n"
" -y, --yacc   emulate POSIX yacc\n"
msgstr ""
"Arbetslägen:\n"
" -h, --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
" -y, --yacc   emulera POSIX-yacc\n"

#: src/getargs.c:105
msgid ""
"Parser:\n"
" -S, --skeleton=FILE    specify the skeleton to use\n"
" -t, --debug        instrument the parser for debugging\n"
"   --locations      enable locations computation\n"
" -p, --name-prefix=PREFIX  prepend PREFIX to the external symbols\n"
" -l, --no-lines       don't generate `#line' directives\n"
" -n, --no-parser      generate the tables only\n"
" -k, --token-table     include a table of token names\n"
msgstr ""
"Tolk:\n"
" -S, --skeleton=FIL     ange skelettfilen som skall användas\n"
" -t, --debug        instrumentera tolken för felsökning\n"
"   --locations      aktivera lägesberäkning\n"
" -p, --name-prefix=PREFIX  lägg till PREFIX före externa symboler\n"
" -l, --no-lines       generera inte \"#line\"-direktiv\n"
" -n, --no-parser      generera endast tabellerna\n"
" -k, --token-table     inkludera en tabell över elementnamn\n"

#: src/getargs.c:117
msgid ""
"Output:\n"
" -d, --defines       also produce a header file\n"
" -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
" -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
" -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
" -g, --graph        also produce a VCG description of the "
"automaton\n"
msgstr ""
"Utdata:\n"
" -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
" -v, --verbose       skapa också en förklaring av automaten\n"
" -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
" -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
" -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"

#: src/getargs.c:127
msgid "Report bugs to <bug-bison@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till <bug-bison@gnu.org>.\n"
"Rapportera anmärkningar på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#. Some efforts were made to ease the translators' task, please
#. continue.
#: src/getargs.c:141
#, c-format
msgid "bison (GNU Bison) %s"
msgstr "bison (GNU Bison) %s"

#: src/getargs.c:146
msgid ""
"Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/getargs.c:150
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
"finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"

#: src/getargs.c:215 src/lex.c:693
#, c-format
msgid "`%s' is no longer supported"
msgstr "\"%s\" stöds inte längre"

#: src/getargs.c:239
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/getargs.c:246
#, c-format
msgid "%s: no grammar file given\n"
msgstr "%s: ingen grammatikfil angiven\n"

#: src/getargs.c:250
#, c-format
msgid "%s: extra arguments ignored after `%s'\n"
msgstr "%s: extra argument ignorerade efter \"%s\"\n"

#: src/lalr.c:311
#, c-format
msgid "too many gotos (max %d)"
msgstr "för många goto (max %d)"

#: src/lex.c:76
msgid "unexpected `/' found and ignored"
msgstr "oväntat \"/\" hittat och ignorerat"

#: src/lex.c:105 src/reader.c:269
msgid "unterminated comment"
msgstr "oavslutad kommentar"

#: src/lex.c:137
msgid "unexpected end of file"
msgstr "oväntat filslut"

#: src/lex.c:166
msgid "unescaped newline in constant"
msgstr "oskyddat nyradstecken i konstant"

#: src/lex.c:208
#, c-format
msgid "octal value outside range 0...255: `\\%o'"
msgstr "oktalt värde utanför intervallet 0-255: \"\\%o\""

#: src/lex.c:233
#, c-format
msgid "hexadecimal value above 255: `\\x%x'"
msgstr "hexadecimalt värde över 255: \"\\x%x\""

#: src/lex.c:245
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
msgstr "okänd specialsekvens: \"\\\" följt av \"%s\""

#: src/lex.c:342
msgid "unterminated type name at end of file"
msgstr "oavslutat typnamn vid filslut"

#: src/lex.c:345
msgid "unterminated type name"
msgstr "oavslutat typnamn"

#: src/lex.c:438
msgid "use \"...\" for multi-character literal tokens"
msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga element"

#: src/lex.c:666
#, c-format
msgid "`%s' supports no argument: %s"
msgstr "\"%s\" stödjer inga argument: %s"

#: src/lex.c:682
#, c-format
msgid "`%s' requires an argument"
msgstr "\"%s\" behöver ett argument"

#: src/main.c:128
#, c-format
msgid "%s: internal error: %s\n"
msgstr "%s: internt fel: %s\n"

#: src/nullable.c:51
msgid "Entering set_nullable"
msgstr "Påbörjar set_nullable"

#: src/output.c:986
#, c-format
msgid "maximum table size (%d) exceeded"
msgstr "maximal tabellstorlek (%d) överskriden"

#: src/print.c:37
#, c-format
msgid " type %d is %s\n"
msgstr " typ %d är %s\n"

#: src/print.c:85
#, c-format
msgid "  (rule %d)"
msgstr "  (regel %d)"

#: src/print.c:111
msgid "  $default\taccept\n"
msgstr "  $standard\tacceptera\n"

#: src/print.c:113
msgid "  NO ACTIONS\n"
msgstr "  INGA ÅTGÄRDER\n"

#: src/print.c:132
#, c-format
msgid "  $  \tgo to state %d\n"
msgstr "  $  \tgå till tillstånd %d\n"

#: src/print.c:135
#, c-format
msgid "  %-4s\tshift, and go to state %d\n"
msgstr "  %-4s\tskifta, och gå till tillstånd %d\n"

#: src/print.c:159
#, c-format
msgid "  %-4s\terror (nonassociative)\n"
msgstr "  %-4s\tfel (ickeassociativ)\n"

#: src/print.c:187
#, c-format
msgid "  %-4s\tgo to state %d\n"
msgstr "  %-4s\tgå till tillstånd %d\n"

#: src/print.c:199
#, c-format
msgid "state %d"
msgstr "tillstånd %d"

#. rule # : LHS -> RHS
#: src/print.c:229
msgid "Grammar"
msgstr "Grammatik"

#: src/print.c:234
#, c-format
msgid "rule %-4d %s ->"
msgstr "regel %-4d %s ->"

#: src/print.c:240
msgid "empty"
msgstr "tom"

#. TERMINAL (type #) : rule #s terminal is on RHS
#: src/print.c:245
msgid "Terminals, with rules where they appear"
msgstr "Terminaler, med regler där de förekommer"

#: src/print.c:269
msgid "Nonterminals, with rules where they appear"
msgstr "Icketerminaler, med regler där de förekommer"

#: src/print.c:295
msgid " on left:"
msgstr " till vänster:"

#: src/print.c:310
msgid " on right:"
msgstr " till höger:"

#: src/print_graph.c:174
#, c-format
msgid "%-4s\terror (nonassociative)"
msgstr "%-4s\tfel (ickeassociativ)"

#: src/print_graph.c:187
#, c-format
msgid "$default\treduce using rule %d (%s)"
msgstr "$standard\treducera med regel %d (%s)"

#: src/reader.c:78
msgid "  Skipping to next \\n"
msgstr "  Hoppar över till nästa \\n"

#: src/reader.c:80
#, c-format
msgid "  Skipping to next %c"
msgstr "  Hoppar över till nästa %c"

#: src/reader.c:131 src/reader.c:143
msgid "invalid $ value"
msgstr "felaktigt $-värde"

#: src/reader.c:169 src/reader.c:184
msgid "unterminated string at end of file"
msgstr "oavslutad sträng vid filslut"

#: src/reader.c:172
msgid "unterminated string"
msgstr "oavslutad sträng"

#: src/reader.c:325 src/reader.c:389
#, c-format
msgid "%s is invalid"
msgstr "%s är felaktigt"

#: src/reader.c:365
#, c-format
msgid "$$ of `%s' has no declared type"
msgstr "$$ för \"%s\" har ingen deklarerad typ"

#: src/reader.c:382
#, c-format
msgid "$%d of `%s' has no declared type"
msgstr "$%d för \"%s\" har ingen deklarerad typ"

#: src/reader.c:436
msgid "unterminated `%{' definition"
msgstr "oavslutad \"%{\"-definition"

#: src/reader.c:481 src/reader.c:595 src/reader.c:645
#, c-format
msgid "Premature EOF after %s"
msgstr "Förtida filslut efter %s"

#: src/reader.c:498
#, c-format
msgid "symbol `%s' used more than once as a literal string"
msgstr "symbolen \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"

#: src/reader.c:501
#, c-format
msgid "symbol `%s' given more than one literal string"
msgstr "symbolen \"%s\" har fått mer än en bokstavlig sträng"

#: src/reader.c:522 src/reader.c:664
#, c-format
msgid "symbol %s redefined"
msgstr "symbolen %s omdefinierad"

#: src/reader.c:532 src/reader.c:610 src/reader.c:671 src/reader.c:1294
#, c-format
msgid "type redeclaration for %s"
msgstr "typen omdeklarerad för %s"

#: src/reader.c:541
#, c-format
msgid "`%s' is invalid in %s"
msgstr "\"%s\" är felaktig i %s"

#: src/reader.c:558 src/reader.c:723
#, c-format
msgid "multiple %s declarations"
msgstr "flera %s-deklarationer"

#: src/reader.c:560 src/reader.c:902 src/reader.c:927 src/reader.c:1272
#, c-format
msgid "invalid %s declaration"
msgstr "felaktig %s-deklaration"

#: src/reader.c:580
msgid "%type declaration has no <typename>"
msgstr "%type-deklaration har inget <typnamn>"

#: src/reader.c:615
#, c-format
msgid "invalid %%type declaration due to item: %s"
msgstr "felaktig %%type-deklaration på grund av objekt: %s"

#: src/reader.c:660
#, c-format
msgid "redefining precedence of %s"
msgstr "omdefinition av precedens för %s"

#: src/reader.c:683
#, c-format
msgid "invalid text (%s) - number should be after identifier"
msgstr "felaktig text (%s) - tal skulle följa efter identifierare"

#: src/reader.c:693
#, c-format
msgid "unexpected item: %s"
msgstr "oväntat objekt: %s"

#: src/reader.c:766 src/reader.c:1098 src/reader.c:1169
#, c-format
msgid "unmatched %s"
msgstr "ensam %s"

#: src/reader.c:798
#, c-format
msgid "argument of %%expect is not an integer"
msgstr "argument till %%expect är inte ett heltal"

#: src/reader.c:844
#, c-format
msgid "unrecognized item %s, expected an identifier"
msgstr "oväntat objekt %s, förväntade en identifierare"

#: src/reader.c:866
#, c-format
msgid "expected string constant instead of %s"
msgstr "förväntade strängkonstant istället för %s"

#: src/reader.c:1014
#, c-format
msgid "unrecognized: %s"
msgstr "okänt: %s"

#: src/reader.c:1019
msgid "no input grammar"
msgstr "ingen ingrammatik"

#: src/reader.c:1024
#, c-format
msgid "unknown character: %s"
msgstr "okänt tecken: %s"

#: src/reader.c:1192
#, c-format
msgid "unterminated %guard clause"
msgstr "oavlutad %guard-sats"

#: src/reader.c:1359
msgid "ill-formed rule: initial symbol not followed by colon"
msgstr "felskriven regel: första symbolen följs inte av ett kolon"

#: src/reader.c:1366
msgid "grammar starts with vertical bar"
msgstr "grammatiken startar med ett vertikalt streck"

#: src/reader.c:1397
#, c-format
msgid "rule given for %s, which is a token"
msgstr "regel given för %s, som är ett element"

#: src/reader.c:1499
msgid "two @prec's in a row"
msgstr "två @prec i rad"

#: src/reader.c:1507
#, c-format
msgid "%%guard present but %%semantic_parser not specified"
msgstr "%%guard finns men %%semantic_parser är inte angiven"

#: src/reader.c:1516
msgid "two actions at end of one rule"
msgstr "två åtgärder vid slutet av en regel"

#: src/reader.c:1530
#, c-format
msgid "type clash (`%s' `%s') on default action"
msgstr "typkonflikt (\"%s\" \"%s\") för standardåtgärd"

#: src/reader.c:1536
msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
msgstr "tom regel för typad icketerminal, och ingen åtgärd"

#: src/reader.c:1580
#, c-format
msgid "invalid input: %s"
msgstr "felaktig indata: %s"

#: src/reader.c:1588
#, c-format
msgid "too many symbols (tokens plus nonterminals); maximum %d"
msgstr "för många symboler (element plus icketerminaler); max %d"

#: src/reader.c:1591
msgid "no rules in the input grammar"
msgstr "inga regler i ingrammatiken"

#: src/reader.c:1615
#, c-format
msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules"
msgstr "symbolen %s används, men är inte definierad som ett element och har inga regler"

#: src/reader.c:1707
#, c-format
msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
msgstr "elementen %s och %s har båda fått nummer %d"

#: src/reader.c:1760
#, c-format
msgid "conflicting precedences for %s and %s"
msgstr "motstridiga precedenser mellan %s och %s"

#: src/reader.c:1772
#, c-format
msgid "conflicting assoc values for %s and %s"
msgstr "motstridiga assoc-värden mellan %s och %s"

#: src/reader.c:1811
#, c-format
msgid "the start symbol %s is undefined"
msgstr "startsymbolen %s är odefinierad"

#: src/reader.c:1813
#, c-format
msgid "the start symbol %s is a token"
msgstr "startsymbolen %s är ett element"

#: src/reduce.c:405
msgid "Useless nonterminals:"
msgstr "Oanvändbara icketerminaler:"

#: src/reduce.c:419
msgid "Terminals which are not used:"
msgstr "Terminaler som inte används:"

#: src/reduce.c:430
msgid "Useless rules:"
msgstr "Oanvändbara regler:"

#: src/reduce.c:458
msgid ""
"Variables\n"
"---------\n"
"\n"
msgstr ""
"Variabler\n"
"---------\n"
"\n"

#: src/reduce.c:459
msgid "Value Sprec  Sassoc  Tag\n"
msgstr "Värde Sprec  Sassoc  Tagg\n"

#: src/reduce.c:463
msgid ""
"Rules\n"
"-----\n"
"\n"
msgstr ""
"Regler\n"
"------\n"
"\n"

#: src/reduce.c:473
msgid ""
"Rules interpreted\n"
"-----------------\n"
"\n"
msgstr ""
"Tolkade regler\n"
"--------------\n"
"\n"

#: src/reduce.c:495
#, c-format
msgid "%d rules never reduced\n"
msgstr "%d regler reduceras aldrig\n"

# Jag har anmält att det är fel att anta att "s" är en universell pluraländelse.
# Jag föreslog också att de använder ngettext istället.
# "Vad göras skall är redan gjort."
#: src/reduce.c:501
#, c-format
msgid "%d useless nonterminal%s"
msgstr "%d oanvändbara icketerminaler"

#: src/reduce.c:506
msgid " and "
msgstr " och "

#: src/reduce.c:510
#, c-format
msgid "%d useless rule%s"
msgstr "%d oanvändbara regler"

#: src/reduce.c:540
#, c-format
msgid "Start symbol %s does not derive any sentence"
msgstr "Startsymbolen %s genererar inga meningar"

#: src/reduce.c:553
#, c-format
msgid ""
"reduced %s defines %d terminal%s, %d nonterminal%s, and %d production%s.\n"
msgstr ""
"reducerad %s definierar %d terminaler%.0s, %d icketerminaler%.0s och %d "
"produktioner.\n"

#: lib/getopt.c:694
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:719
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:724
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:742 lib/getopt.c:915
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:775
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:804
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga --%c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:834 lib/getopt.c:964
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:881
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:899
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
#. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
#: lib/obstack.c:494 lib/obstack.c:497 lib/xmalloc.c:66
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

# När vi går över till Unicode mer allmänt kanske vi bör översätta båda dessa
# med U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK) på svenska. Eller?
#
#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#: lib/quotearg.c:268
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:269
msgid "'"
msgstr "\""

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.