Re: Gettext 0.11-pre1

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-14 02:44:24

"Jan D." wrote:
> > > > > msgid "Generate binary message catalog from textual translation description.\n"
> > > > > msgstr "Generera en binär meddelandekatalog från en textuell meddelandekatalog.\n"
> > > >
> > > > "... från en textuell översättningsbeskrivning"?
> > >
> > > Saken är den att "translation description" används bara här, men
> > > meddelandekatalog har jag använt överallt annars.
> >
> > Okej. Du ändrade?
> 
> Nej, det står kvar som ovan.  Jag skulle vilja ändra orginalet däremot :-).

Buggrapportera. :-)


> Nu blev det så här:
> msgid ""
> "- Convert the translation catalog to %s using 'msgconv',\n"
> "  then apply '%s',\n"
> "  then convert back to %s using 'msgconv'.\n"
> msgstr ""
> "- Konvertera meddelandekatalogen till %s med \"msgconv\",\n"
> "  tillämpa därefter \"%s\",\n"
> "  konvertera sedan tillbaka till %s med \"msgconv\".\n"
> 
> Motsvarande på det andra stället.

Verkar bra.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.