Re: Gettext 0.11-pre1

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-13 18:46:56

> Christian Rose writes:
> > "Jan D." wrote:
> > > #: lib/javacomp.c:465
> > > msgid "Java compiler not found, try installing gcj or set $JAVAC"
> > > msgstr "Java kompilator hittades inte, försök installera gcj eller sätt $JAVAC"
> > 
> > Jag vill gärna ha "Java-kompilator" sammanskrivet med bindestreck.
> > Kanske s/försök/Prova att/, smaksak.
> 
> Om det skall skrivas samman så skall det skrivas samman utan
> bindestreck: Javakompilator.  Det är ett namn, inte något utländskt
> ord.

Så får det bli.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.