Re: bison

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-12 22:02:42

Göran Uddeborg wrote:
> > > #: src/getargs.c:84
> > > msgid "GNU bison generates parsers for LALR(1) grammars.\n"
> > > msgstr "GNU bison genererar tolkar för LALR(1)-grammatiker.\n"
> >
> > Svenska akademiens ordlista har med ordet "parser", plural "parsrar", i
> > betydelsen "dataprogram för automatisk språkanalys".
> 
> Ja, det har den visst numera.  Tja, det är väl kanske dags att ge upp
> motståndet då.  Jag ändrar till "parser".

Jag vidhåller att "tolk"/"tolkar" är att föredra i allmänhet. Men det är
ju upp till dig.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.