Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:47:00

peter karlsson wrote:
> > #: src/getargs.c:84
> > msgid "GNU bison generates parsers for LALR(1) grammars.\n"
> > msgstr "GNU bison genererar tolkar för LALR(1)-grammatiker.\n"
> 
> Svenska akademiens ordlista har med ordet "parser", plural "parsrar", i
> betydelsen "dataprogram för automatisk språkanalys".

Ja, det har den visst numera. Tja, det är väl kanske dags att ge upp
motståndet då. Jag ändrar till "parser".

> > #: src/getargs.c:92
> > msgid ""
> > "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> > "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
> > msgstr ""
> > "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
> > "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Och på samma\n"
> > "sätt för valfria argument.\n"
> 
> Det räcker med ett mellanslag efter punkten. Och så är det dumt att börja en
> mening med och; "Detsamma gäller för valfria argument" kanske.

Dubbla mellanslag mellan meningar tycker jag är en bra konvention, som
jag nog tänker fortsätta med. "Och på samma sätt" har jag ändrat till
"motsvarande" på Christians förslag.

> > #: src/getargs.c:117
> > msgid ""
> > "Output:\n"
> > " -d, --defines       also produce a header file\n"
> > " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
> > " -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
> > " -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
> > " -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
> > msgstr ""
> > "Utdata:\n"
> > " -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
> > " -v, --verbose       skapa ocks en förklaring av automaten\n"
> > " -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
> > " -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
> > " -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"
> 
> "Huvudfil" låter lite konstigt här, som om det vore en översättning av "main
> file". Jag brukar kalla mina .h-filer för "prototypfiler", men det kanske
> finns bättre.

Jag förstår din invändning. Men "prototypfil" passar inte speciellt
bra. Det är en fil som ger en massa symboler konstanta värden, det
finns inga funktionsprototyper eller liknande i den.

Jag låter det vara tills jag får bättre förslag.

> Det saknas också ett å efter "ocks".

Tack. (Jan D. såg också det.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.