Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:46:19

Jan D. writes:
> 
> 
> Martin Sjögren wrote:
> 
> > On Sat, Nov 10, 2001 at 07:50:50PM +0100, Jan D. wrote:
> > 
> >>>#: src/getargs.c:117
> >>>msgid ""
> >>>"Output:\n"
> >>>" -d, --defines       also produce a header file\n"
> >>>" -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
> >>>" -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
> >>>" -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
> >>>" -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
> >>>msgstr ""
> >>>"Utdata:\n"
> >>>" -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
> >>>" -v, --verbose       skapa ocks en förklaring av automaten\n"
> >>>" -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
> >>>" -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
> >>>" -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"
> >>>
> >>>
> >>Jag gillar inte den engelska termen "automation" här. Det borde vara parser
> >>(som det en gång var). Automaten på svenska är nåt man sällan säger. Parser
> >>är bättre.
> >>
> > 
> > Det ÄR ju en automat, en push-down-automat för att vara mer precis.
> > 
> 
> 
> Visst, men jag tror parser är mer bekant för de som använder bison/yacc.

För mig är det skillnad på "automation" och "parser" här. Automaten
är det sätt som parsern implementeras på. Det är i huvudsak automaten
som man får beskriven, inte parsern.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.