Re: AbiWord.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-09 23:49:21

Angående "glyf":

peter karlsson writes:
> Göran Uddeborg:
> 
> > Jag har vare sig sett det i skrift eller hört det i tal heller.  Var
> > har du sett/hört ordet använt på svenska?
> 
> Det har jag inte (mer än som efterled i hieroglyf), men åas är inte "glyph"
> så hemskt vanligt på engelska heller.

Kanske inte vanligt.  Men det engelska ordet "glyph" hittar jag i
engelska ordböcker.  Ingen svensk ordbok jag tittat i har med något
ord "glyf".

Jag kan förstå att du vill skilja på "character" och "glyph" om
orginalet gör det.  Skall du ha en korrekt översättning av "glyph"
blir det väl snarast "inristning".  Andra tänkbara förslag är "bild",
"figur", "krumelur" :-) ...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.