Re: AbiWord.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-09 23:43:56

peter karlsson writes:
> TYPEFACE - Representation of characters (set of Glyphs) by special
> recognizable design elements.
> 
> FONT - In my meaning - simply File for representing typeface for computer
> using

> På svenska borde de bli, respektive, teckensnitt, font, tecken, glyf och
> teckenuppsättning.

"Typsnitt" är väl ändå vanligare namn än "teckensnitt".

Att göra skillnad på typsnittet som sådant och filen det representeras
av kan säkert vara bra i vissa speciella fall.  Men man kan inte
förvänta sig att kunna använda två termer generellt och tro att någon
skall förstå den distinktionen.  Det krävs en stipulativ definition
enligt ovan i varje enskilt fall.

"Font" är inte ett svenskt ord.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.