LysKOM

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-03 00:50:38

Hej!

Här är något ovanligt, nämligen en engelsk översättning av ett
svenskspråkigt program. Det är LysKOMs tty-klient som är målet den här
gången. Tyvärr har jag inte fått igång översättningen i programmet
ännu, eftersom översättningssystemet inte riktigt verkar vara helt
färdigimplementerat (men så är det en alfaversion också).

Hoppas det inte går allt för långt utanför ämnesområdet för listan... :)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.