Re: Preliminär översättning av kbd

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-02 00:52:03

On Thu, 1 Nov 2001, Martin Sjögren wrote:
> > >#: src/kbdrate.c:139 src/kbdrate.c:278
> > >#, c-format
> > >#, fuzzy
> > >msgid  "Typematic Rate set to %.1f cps (delay = %d ms)\n"
> > >msgstr "Skriv-o-matic-frekvens satt till %.1f cps (fördröjning = %d ms)\n"
> > >
> > Kanske är lite galet, men cps (characters per second) skulle man kunna
> > översätta till tps.
>
> Hellre tecken/sekund :) Vi använder väl rent allmänt inte "p" så i
> svenska... (km/h etc...)

Jag håller med.


> > >#: src/screendump.c:124
> > >#, c-format
> > >msgid  "Strange ... screen is both %dx%d and %dx%d ??\n"
> > >msgstr "Mysko ... skärmen är både %dx%d och %dx%d??\n"
> > >
> > Eftersom jag är halv-bonde från Västgöta-slätten (vilket du också är) så
> > kanske Underligt är en mer nationell översättning än Mysko (som jag då
> > påstår ev. skulle vara ett mer dialektalt uttryck)?
>
> Christian föreslog "Konstigt". Hmm, nu får jag svårt att bestämma mig :)

;)


> > Override? Föreslår jag som tvångssätter - i brist på något riktigt bra
> > förslag, och filerna "laddas från [...] eller ...", inte och, eller? :)
>
> Christian föreslog "överskrida" på ett annat ställe, det tycker jag är
> vettigt.

Nej, det var väl "åsidosätta" jag föreslog?


> > >msgid  "No final newline in combine file\n"
> > >msgstr "Inget slutgiltig nyradstecken i kombinationsfilen\n"
> > >
> > Behöver det vara bestämd form på (1) fontilen och (2) kombinationsfilen?
>
> Jag tolkar engelskan som implicit singularis... "Reading [the] font file
> %s" och "No final newline in [the] combine file\n" Alternativet skulle ju
> vara "en av ..." men så står det ju inte.

Jag håller med. ;-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.