Re: TP-Robot

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-28 12:00:47

peter karlsson wrote:
> Jag lyckas inte få kontakt med TP-Robot, jag får varken svar eller
> något i retur... Är det någon annan som lyckas kommunicera med den?

Nej, jag har också problem med den. Jag har bland annat inte kunnat
skicka in opcodes på grund av detta. Jag får inga livstecken alls från
roboten.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.