TP-Robot

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-28 11:19:42

Jag lyckas inte få kontakt med TP-Robot, jag får varken svar eller
något i retur... Är det någon annan som lyckas kommunicera med den?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.