Re: a2ps

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-26 21:30:55

> Det *kan* röra sig om de svenska (motsvarande) svenska orden, typsnitt 
> och teckensnitt (även font)

Öh, ok.  Och vad är det för skillnad på dem då?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.