texinfo, tack!

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-26 21:14:38

> Jag har smygbörjat på en översättning av texinfo, så om någon (Göran) vill
> antecka detta så kan detta betraktas som ett formellt besked om att ett
> sådant förfarande kan anses som tillämpligt såsom situationen ser ut nu.

Någon Göran har meddelat och antecknat detta.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.