texinfo, tack!

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-26 01:53:52

Jag har smygbörjat på en översättning av texinfo, så om någon (Göran) vill
antecka detta så kan detta betraktas som ett formellt besked om att ett
sådant förfarande kan anses som tillämpligt såsom situationen ser ut nu.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.