Re: gal på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-23 12:51:38

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: gal/e-table/e-table-config.glade.h:7
> > N msgid "Group"
> > N msgstr "Grupp"
> 
> Eller är det kanske "gruppera"?  Andra meddelanden i närheten verkar
> handla om att gruppera.

Det kanske du har rätt i. Jag ändrar till "gruppera."


> >   #: gal/widgets/color-palette.c:576
> >   msgid "brown gold"
> > G msgstr "guldbrunt"
> > N msgstr "guldbrun"
> 
> Det är inte "brungul"?

Det kanske man säger på svenska. Tack!


> >   #: gal/widgets/e-categories-master-list-array.c:54
> > N msgid "Competition"
> > N msgstr "Konkurrens"
> 
> Vad var nu det här för program?  Det är inte "Konkurrenter" som det är
> en rubrik på?  Grannmeddelandena verkar tyda på att det skulle kunna
> vara det.

"Konkurrenter" blir nog bra mycket bättre. Tack för kommentarerna. Ny
fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gal.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.