gal på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-23 10:21:01

Christian Rose writes:
>   #: gal/e-table/e-table-config.glade.h:7
> N msgid "Group"
> N msgstr "Grupp"

Eller är det kanske "gruppera"?  Andra meddelanden i närheten verkar
handla om att gruppera.

>   #: gal/widgets/color-palette.c:576
>   msgid "brown gold"
> G msgstr "guldbrunt"
> N msgstr "guldbrun"

Det är inte "brungul"?

>   #: gal/widgets/e-categories-master-list-array.c:54
> N msgid "Competition"
> N msgstr "Konkurrens"

Vad var nu det här för program?  Det är inte "Konkurrenter" som det är
en rubrik på?  Grannmeddelandena verkar tyda på att det skulle kunna
vara det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.