Re: dryad

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-21 17:32:38

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/commander-callbacks.c:103 src/main.c:126
> > msgid "Binary must be loaded and not running."
> > msgstr "Binärfilen måste vara inläst eller körande."
> 
> "... och inte körande." står det.

Oj... fixat! Tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/dryad.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.