dryad

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-21 17:09:38

Christian Rose writes:
> #: src/commander-callbacks.c:103 src/main.c:126
> msgid "Binary must be loaded and not running."
> msgstr "Binärfilen måste vara inläst eller körande."

"... och inte körande." står det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.