Re: devhelp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-13 02:13:34

Per Larsson wrote:
> > #: src/bookshelf.c:256
> > #, c-format
> > msgid "Document wrong type, got %s, expected 'booklist': %s"
> > msgstr "Dokumentet är av fel typ, fick %s, färväntade mig \"booklist\":
> %s"
> 
> Förväntade, snarare.

Oj! Tack!


> > #: src/html-widget.c:208
> > msgid ""
> > "Select a subject in the contents to the left or switch to the search pane to "
> > "find what you are looking for.<p>Use <b>Shift Up/Down</b> to navigate the "
> > "tree to the left, and <b>Shift Left/Right</b> to expand and collapse the"
> > "books in the tree."
> > msgstr ""
> > "Välj en rubrik i innehållet till vänster eller byt till sökpanelen för att "
> > "ta reda på vad du söker på.<p>Använd <b>Skift Upp/Ner</b> för att navigera i "
> > "trädet till vänster, och <b>Skift Vänster/Höger</b> för att fälla in "
> > "respektive fälla ut böckerna i trädet."
> 
> "ta reda på vad du söker på" låter konstigt i mina öron.
> Förslag är: "ta reda på vad du kan söka på", "finna vad du söker efter",
> "finna vad du söker".

"Finna det du söker" är ju helt rätt i detta sammanhang. Jag ändrar till
det. Tack så mycket!


> > #: src/install.c:154
> > msgid "Failed to extract spec file from book."
> > msgstr "Misslyckades med att extrahera specifikationsfil från boken."
> 
> Obestämd form på "bok", kanske?

Hmm. hmm. Ja, kanske.


> Förutom dessa så var "Ny fil" och "Öppna fil" på svenska i msgid.
> Detta kan dock inte du lastas för.

Nej, det är programförfattarnas fel<TM>. Jag gav Stric en länk till
Bugzilla (http://bugzilla.codefactory.se/enter_bug.cgi?product=DevHelp),
men jag vet inte om han har rapporterat. Har han inte kan du ju
rapportera. :-)

Du ska ha massor av tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/devhelp.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.