Re: drgenius2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-08 00:19:31

Göran Uddeborg wrote:
> > #: drgenius_menus.c:550
> > msgid "GEL Buffer"
> > msgstr "GEL-buffert"
> 
> Har du någon aning om vad det är?

Nej, tyvärr.


> > #: drgenius_menus.c:750
> > msgid "Frédéric Toussaint: graphic art"
> > msgstr "Frédéric Toussaint: grafik"
> 
> Det där fungerar väl inte?  Man kan väl inte slå upp strängar med
> annat än ren ASCII har jag hört.  (Ett fel i orginalet alltså, inte i
> översättningen.)

Det är trasigt, men råkar fungera för svenska och andra språk som
använder iso-8859-1, vad jag vet. Det är dock helt åt skogen för alla
andra teckenkodningar. Anledningen är att det ju blir tosigt i po-filen
med nycklar som inte är ASCII och därmed kodade till po-filens
teckenkodning, och därefter används som om de är i samma teckenkodning
som i källkoden. Jag vet inte om det där blev klarare. :-)


> > #: drgeo/drgeo_arcCircle.cc:368 drgeo/drgeo_circle.cc:344
> > #: drgeo/drgeo_halfLine.cc:259 drgeo/drgeo_line.cc:311
> > #: drgeo/drgeo_point.cc:400 drgeo/drgeo_segment.cc:261
> > #: drgeo/drgeo_vector.cc:282
> > #, c-format
> > msgid "Vector of translation %s"
> > msgstr "Översättningsvektor %s"
> 
> Det är inte en mer matematisk betydelse av "translation", som
> "förflyttning", man är ute efter?

Det har du nog alldeles rätt i... Tack! Ändrar på alla ställen.


> > #: drgeo/drgeo_circle.cc:341
> > #, c-format
> > msgid "Translate circle:: %s"
> > msgstr "Översätt cirkel:: %s"
> 
> Eller kanske "flytta"?  (Varför är det förresten dubbla kolon i flera
> meddelanden?)

Ändrade till "flytta" på alla ställen. Varfär det är dubbla kolon vet
jag inte.


> > #: drgeo/drgeo_circle.cc:342
> > #, c-format
> > msgid "Translated circle %s"
> > msgstr "Översatt cirkel %s"
> 
> Motsvarande.  Det finns fler, men jag tar inte med allihop.  Du hittar
> dem lätt med en sökning.

Ja, har ändrat alla nu efter en ganska knepig operation.


> > #: drgeo/drgeo_line.cc:334
> > #, c-format
> > msgid "Line defined by a point and its slope:: %s"
> > msgstr "Linje definierad av en punkt och dess lutning:: %s"
> 
> "... sin lutning ..." skulle nog jag skrivit.

Okej, jag är benägen att hålla med eftersom en punkt per definition inte
har en lutning. :-)
Jag ändrar. Tack.


> > #: drgeo/drgeo_line.cc:350
> > #, c-format
> > msgid "Perpendicular line:: %s"
> > msgstr "Lodrät linje:: %s"
> 
> Nej, men "vinkelrät".

Ändrat. Tack.


> > #: drgeo/drgeo_menu.cc:200
> > msgid "_Distance & length"
> > msgstr "_Distans och längd"
> 
> Man säger nog oftare "avstånd" på svenska.

Sant, jag ändrar.


> > #: drgeo/drgeo_menu.cc:201 drgeo/msgDrGeoGUI:92
> > msgid "Distance between objects, curve length, or edit free value"
> > msgstr "Distansen mellan objekt, kurvlängder, eller redigera fritt värde"
> 
> Motsvarande.

Ja.


> > #: drgeo/msgDrGeoGUI:10
> > msgid ""
> > "To build a macro construction,\n"
> > "\n"
> > "1. First select the input parameters,\n"
> > "2. Next select the output parameters,\n"
> > "3. Last chose a name and a description."
> > msgstr ""
> > "För att bygga en makrokonstruktion\n"
> > "gör du som följer:\n"
> > "\n"
> > "1. Välj först indataparametrarna.\n"
> > "2. Välj sedan utdataparametrarna.\n"
> > "3. Välj till sist ett namn och en beskrivning."
> 
> Varför det där tillägget "gör du som följer"?  Behövs det mer på
> svenska tycker du?

Kanske inte. Jag tar bort det.


> > # Osäker
> > #: drgeo/msgDrGeoGUI:105
> > msgid "Calculatrice"
> > msgstr "Kalkylatris"
> 
> Någon som har ett omfattande FRANSKT lexikon?  Författarna är väl
> franska, och jag misstänker att de hämtat ordet därifrån.

Det är nog sant. Jag kunde inte hitta detta uttryck. :-(


> > #: drgeo/msgDrGeoGUI:117 drgeo/msgDrGeoGUI:126 drgeo/msgDrGeoGUI:133
> > msgid "Press this button to mask the object"
> > msgstr "Tryck på denna knapp för att avmaskera objektet"
> 
> Vadå "av"?

Äsch, gnäll. :-)
Skämt åsido, tack för att du hittade detta. Ändrat fort som katten.


> > #: drgeo/msgDrGeoGUI:119
> > msgid "window2"
> > msgstr "window2"
> 
> Inte "fönster2"?

Kanske det... jag ändrar.

Du ska ha stort tack för dina kommentarer. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/drgenius2.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.