gnome-print-admin

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-07 20:04:26

Christian Rose writes:
> #. Set the label
> #: libgpaui/gpa-config-settings.c:287 src/gpa-config-settings.c:215
> #, c-format
> msgid "Rename \"%s\" to :"
> msgstr "Byter namn på \"%s\" till:"

"Byt namn på ..." är väl mer orginaltroget.

> #: src/glade/gpa.glade.h:7
> msgid "Copy \"Settings Name\" to :"
> msgstr "Kopiera \"inställningsnamn\" till:"

> #: src/glade/gpa.glade.h:24
> msgid "Rename \"Settings Name\" to :"
> msgstr "Byt namn på \"Settings Name\" till:"

Ena gången är "Settings Name" översatt, andra gången inte.  Jag
misstänker att det ena är fel.  Men jag förstår inte riktigt vad som
menas, så jag vet inte vad det skall vara.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.